"in the last few hours" translation into Polish

EN

"in the last few hours" in Polish

See the example sentences for the use of "in the last few hours" in context.

Similar translations for "in the last few hours" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
last adjective
last adverb
Polish
to last verb
few adverb
hours noun
Polish
hour noun
Polish

Context sentences for "in the last few hours" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are now hearing that hundreds and hundreds of people have been injured in the last few hours.
Jak obecnie usłyszeliśmy, w ostatnich kilku godzinach wiele setek osób zostało rannych.
EnglishThis grid is then said to represent the picture of the world's feelings in the last few hours, if you will.
O tej tabeli można powiedzieć, że przedstawia obraz uczuć na świecie z ostatnich godzin.
EnglishAnd we see that women are slightly more prolific talking about their emotions in the last few hours than men.
Okazuje się, że w ciągu ostatnich godzin kobiety nieco chętniej opowiadały o swoich emocjach.
EnglishWe have talked about this over the last few hours.
Przez kilka ostatnich godzin rozmawialiśmy na ten temat.
EnglishMobs provides different statistical breakdowns of the population of the world's feelings in the last few hours.
Dalej mamy „Tłumy”. ~~~ Tłumy dostarczają różnych statystycznych analiz uczuć na świecie z ostatnich kilku godzin.
EnglishWhat you see here is a madly swarming mass of particles, each of which represents a single human feeling that was stated in the last few hours.
Widzicie tu zwariowany rój cząsteczek, z których każda przedstawia jedno ludzkie uczucie wyrażone w ciągu kilku ostatnich godzin.
EnglishThese dots here represent some of the English-speaking world's feelings from the last few hours, each dot being a single sentence stated by a single blogger.
Te kropki reprezentują niektóre wyrazy z języka angielskiego oznaczające uczucia z ostatnich kilku godzin. ~~~ Jedna kropka oznacza jedno zdanie napisane przez jednego bloggera.
EnglishMr President, I believe that the events taking place at the moment in Tunisia, and especially over the last few hours in Egypt, are both historic and very tragic.
Panie Przewodniczący! Uważam, że wydarzenia, do których obecnie dochodzi w Tunezji, a zwłaszcza w kilku ostatnich godzinach w Egipcie, mają równocześnie historyczny i bardzo tragiczny wymiar.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, over 5 000 immigrants have arrived in Italy in the last few hours, while another 100 000 are setting out for Italy, France and Germany.
(IT) Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! W ciągu kilku ostatnich godzin do Włoch przybyło 5 000 imigrantów, podczas gdy kolejne 100 tysięcy kieruje się do Włoch, Francji i Niemiec.

Other dictionary words

English
  • in the last few hours

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Italian dictionary.