"in the last ten years" translation into Polish

EN

"in the last ten years" in Polish

See the example sentences for the use of "in the last ten years" in context.

Similar translations for "in the last ten years" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
last adjective
last adverb
Polish
to last verb
ten noun
years noun
Polish
year noun
Polish

Context sentences for "in the last ten years" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe countries have actually grown apart from each other in the last ten years.
W okresie ostatnich dziesięciu lat nastąpiło faktyczne rozejście się krajów.
EnglishYesterday 150 died, and over the last ten years there have been 12 000 such deaths.
Wczoraj zmarło 150 osób, a w ciągu ostatnich dziesięciu lat było 12 000 takich zgonów.
EnglishWe have talked about it for the last ten years without achieving the objective.
Debatujemy nad tym przez ostatnie dziesięć lat, nie osiągając celu.
EnglishFirstly, economic growth over the last ten years has been lower than expected.
Po pierwsze, wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich dziesięciu lat był niższy niż przewidywano.
EnglishTime and again over the last ten years, we have sat here and discussed what to do.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele razy siedzieliśmy tu i dyskutowaliśmy, co należy zrobić.
EnglishThis decision has marked the development of the European Union over the last ten years.
Ta decyzja miała znaczący wpływ na rozwój Unii Europejskiej w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
EnglishAsk your staff to show you the documents from the last ten years.
Poproście swoich pracowników, żeby pokazali wam dokumenty z ostatnich dziesięciu lat.
EnglishDid you know that in the last ten years, numerous accidents were caused by that company?
Czy wiedzą państwo, że w ostatnich dziesięciu latach koncern ten doprowadził do licznych wypadków?
EnglishEurope has already wasted so much time in the last ten years.
Europa zmarnowała wystarczająco dużo czasu przez ostatnie dziesięć lat.
EnglishIt is striking to me how far we have come in the last ten years.
Znamienne, jak daleko zaszliśmy w ciągu ostatniej dekady.
EnglishIn the last ten years, significant progress has been made in this area and we have all felt the benefits.
W tym zakresie w ostatnich dziesięciu latach nastąpił znaczny postęp korzystny dla nas wszystkich.
EnglishIt is also a fact, however, that the temperature has hardly risen at all over the last ten years.
Jednakże faktem jest również to, że w okresie ostatnich dziesięciu lat temperatura praktycznie nie wzrosła.
English(EL) Mr President, the biggest unemployment march in the last ten years is due to take place in Greece tomorrow.
(EL) Panie przewodniczący! Jutro w Grecji ma się odbyć największy od 10 lat marsz bezrobotnych.
EnglishHowever, over the last ten years an unprecedented desire to emulate has come over EU legislators.
Jednak na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat unijni prawodawcy poczuli bezprecedensowe pragnienie rywalizacji.
EnglishI would say that access to documents and transparency has increased considerably over the last ten years.
Wydaje mi się, że dostęp do dokumentów i przejrzystość w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie się zwiększyły.
EnglishMany studies show that the protein deficit in the European Union has markedly increased in the last ten years.
Na podstawie wielu analiz można zauważyć, że w ostatnich 10 latach znacznie zaostrzył się deficyt białka w Unii Europejskiej.
EnglishThe cost of EU regulation in the United Kingdom has been reckoned to be GBP 107 billion over the last ten years.
Koszty związane z regulacjami UE w Wielkiej Brytanii zostały oszacowane na 107 miliardów funtów w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
EnglishWe have not reached the goal, but today we have already made more progress in one day than we have done in the last ten years.
Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, ale dzisiaj, w jeden dzień, poczyniliśmy większy postęp niż przez ostatnie dziesięć lat.
EnglishThe economy must be relaunched to end the last ten years of recession and provide for growth and jobs.
Gospodarka musi ponownie zacząć funkcjonować, aby doszło do zakończenia kryzysu panującego przez ostatnie dziesięć lat i powstał wzrost oraz miejsca pracy.
EnglishThe fact is that 1998 was the hottest year in living memory and for the last ten years the world has become cooler.
Wiadomo, że rok 1998 był najcieplejszy za pamiętnych dla nas czasów, i że przez ostatnie dziesięć lat nastąpiło ochłodzenie klimatu na świecie.

Other dictionary words

English
  • in the last ten years

Search for more words in the English-Romanian dictionary.