"in the living room" translation into Polish

EN

"in the living room" in Polish

See the example sentences for the use of "in the living room" in context.

Similar translations for "in the living room" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
living adjective
to live verb
live adjective
live adverb
room noun

Context sentences for "in the living room" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we get this wordscape, except now words are not assembled in my living room.
W ten sposób otrzymujemy wordscape, z wyjątkiem tego, że słowa nie są teraz gromadzone w moim salonie.
EnglishNow, this is what Tyrannosaurus rex looks like in my living room.
A tak Tyranozaur Rex wygląda w moim salonie. ~~~ To nie jest ten sam, dokładnie mówiąc.
EnglishThese are two algorithms competing for your living room.
To są dwa różne roboty sprzątające, które mają zupełnie odmienne pojęcia czystości.
EnglishThis is in the Patkotak's family living room in their house in Barrow.
To jest pokój dzienny rodziny Patkotaków w ich domu w Barrow.
EnglishI realize that this picture was taken at a friend's living room.
Zdałem sobie sprawę, że zdjęcie zrobiono w pokoju mojego kolegi.
EnglishWhat I'm going to do is give you an accelerated view of 30 minutes, again, of just life in the living room.
Pokażę wam teraz przyspieszoną wersję trwającego 30 minut nagrania ze zwykłego życia w salonie.
EnglishAnd so you can start reading on your iPad in your living room and then pick up where you left off on the iPhone.
Tak więc można zacząć czytać na iPadzie w salonie potem zaś powrócić do książki na iPhonie.
EnglishAnd they are just as suspect in telling us to optimize these little things around the edges and missing the elephant in the living room.
Są podejrzane, bo każą optymalizować drobnostki, ignorując słonia w salonie.
EnglishWhereas living room water, it's better to do tar on the roof."
Mniej więcej na tym poziomie jesteśmy.
EnglishWe're interested in the living room.
Ale ten producent powiedział: Nas interesuje sprzęt do salonu.
EnglishFound this black guy... in the living room with a gun.
Znalazłem czarnucha... w salonie z bronią.
EnglishI don't keep any of them in my living room.
Kocham je, choć nie trzymam ich w salonie.
EnglishSo now there's a living room full of guys.
Więc teraz duży pokój jest pełen kolesi.
EnglishBut my elephant in the living room flies.
English♫ right here in my living room
♫ Właśnie tutaj, w moim salonie ♫
EnglishThere was an abyss between the audience space and the petit bourgeois living room with the obligatory “Monarch of the Glen” picture on the wall.
Pomiędzy widownią a drobnomieszczańskim pokojem (z obowiązkowym „jeleniem na rykowisku” na ścianie) ziała przepaść.
EnglishAnd I remember, when I was about eight or nine years old, waking up one morning, going into the living room, and all of my cousins were running around.
Pamiętam, miałem jakies 9 lat, obudziłem się pewnego ranka, poszedłem do salonu, a wokół biegali moi kuzyni.
EnglishOr as that GRD which Sparschuh had similarly submerge very impressively in the eponymous living room fountain of his successful novel Der Zimmerspringbrunnen.
Lub owa NRD, której Sparschuh w 1995 roku bardzo wyraziście pozwolił upaść w entuzjastycznie przyjętej książce Der Zimmerspringbrunnen.
EnglishI would run into the living room, jump up on the couch, rip the cushions off, throw them on the floor, scream at the top of my lungs and run out because I was the Incredible Hulk.
Wbiegałem, wskakiwałem na kanapę, zrzucałem poduszki na podłogę, wrzeszczałem i uciekałem, bo udawałem Niesamowitego Hulka.
EnglishMr President, I should like to say to the Commissioner that the new energy strategy report ignores the elephant in the living room: peak oil.
Panie Przewodniczący! Chciałbym powiedzieć panu komisarzowi, że w sprawozdaniu w sprawie nowej strategii energetycznej pominięto słonia w salonie: szczyt wydobycia ropy naftowej.

Other dictionary words

English
  • in the living room

Even more translations in the English-Esperanto dictionary by bab.la.