"in the loop" translation into Polish

EN

"in the loop" in Polish

EN

in the loop

volume_up

Similar translations for "in the loop" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
loop noun
to loop verb

Context sentences for "in the loop" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's just pure mechanics, allowing you to cycle air through this breathing loop.
To tylko czysta mechanika, która pozwala powietrzu krążyć w obiegu zamkniętym.
EnglishAnd, the other component on a breathing loop is the carbon dioxide absorbent canister.
Innym elementem pętli oddychania jest zbiornik z pochłaniaczem dwutlenku węgla.
EnglishSo now I want to go onto talking about the linear-to-closed-loop idea.
Teraz chciałbym przejść do zmiany z modelu liniowego do modelu zamkniętej pętli.
EnglishI believe that we know this, yet we find ourselves trapped in a kind of narrative loop.
Wierzę, że to wiemy, ale znaleźliśmy się w potrzasku pętli narracyjnej.
EnglishIt's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.
Gdzieś tu ma miejsce większy interes a ty mnie próbujesz odciąć.
EnglishMember States will then have the choice between child seats and loop belts.
Państwa członkowskie będą miały wówczas wybór między fotelikami dla dzieci a tzw. loop belts.
EnglishSo you can use this information to understand you in a responsive loop.
Można wykorzystać tę wiedzę, by zrozumieć siebie w responsywnej pętli.
English(Laughter) We'll loop around here in just a second, and you'll see another one.
(śmiech) Zaraz wyświetlimy to od początku i zobaczycie więcej.
EnglishAnd wireless technologies make this real-time loop possible.
A technologie bezprzewodowe sprawiają, że możliwa jest pętla czasu rzeczywistego.
EnglishIt's how we understand the world inside and reflect it outside into this tight loop.
Dotyczy ona naszego rozumienia świata wewnętrznie i okazywania tego na zewnątrz w wyżej wspomnianej pętli.
EnglishWhich authority actually authorised this loop belt, this additional belt for small children?
Jaki organ właściwie dopuścił stosowanie dla małych dzieci tego tzw. loop belt, tych dodatkowych pasów?
EnglishThey're going to make their own decisions about who to shoot and who not to shoot without a human in the loop.
Będą one podejmowały decyzję, do kogo strzelać, a do kogo nie, bez udziału człowieka.
EnglishOne loop, two loops -- maybe you could do a three loop diagram, but beyond that, you couldn't do anything.
Udawało się zrobić diagram z jedną pętlą, z dwoma, może nawet z trzema, ale nic ponad to.
English(Applause) Start as usual, go the other way around the loop.
(Brawa) Zaczynamy jak zawsze, potem okrąż pętle w drugą stronę.
EnglishLoop diuretics are preferred to thiazides in this population.
W tej populacji pacjentów zalecane jest stosowanie diuretyków
EnglishGoogle Analytics tracks data from avariety of sourcesto provide closed-loop ROI analysis.
Google Analytics śledzi dane z różnych źródeł, aby udostępnić analizę zwrotu z inwestycji w obiegu zamkniętym.
EnglishYou can zoom in and even see the extra little loop, this little nano-goatee.
Widać nawet pętelkę, czyli nano-bródkę.
EnglishSo they go around in this loop, which is why you see them up there.
Dlatego krążą, jak widać na zdjęciu.
EnglishSimultaneous use of loop-diuretics (for example furosemid) may decrease the effect of the diuretic.
Równoczesne podanie z diuretykami działającymi na pętlę nefronu (np. z furosemidem) może zmniejszyć efekt diuretyczny.
EnglishPlus, why would Santa save time by having to loop back to our house after he'd gone to everybody else's?
Poza tym, czemu Mikołaj miałby tracić czas wracając do naszego domu, po tym jak odwiedził już wszystkie pozostałe?