"in the lurch" translation into Polish

EN

"in the lurch" in Polish

EN in the lurch
volume_up
{adverb}

1. figurative

in the lurch
volume_up
na lodzie {adv.} [fig.]
However, if we leave them in the lurch, we will incur considerable costs as a result of unemployment and bankruptcies.
Jeśli jednak zostawimy je na lodzie, poniesiemy spore koszty bezrobocia i bankructwa.
Mr President, those donating aid to Côte d'Ivoire should not leave the country in the lurch now.
Darczyńcy pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej, nie powinni zostawiać teraz tego kraju na lodzie.
zostawić kogoś na lodzie

Similar translations for "in the lurch" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
lurch noun
to lurch verb

Context sentences for "in the lurch" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not believe that we should leave them in the lurch, but should be honest in our dealings with them.
Nie uważam, że powinniśmy pozostawić ich w potrzebie, lecz powinniśmy się zachować wobec nich uczciwie.
EnglishVictims of human trafficking should never get the impression that they are alone or that they have been left in the lurch.
Ofiary handlu ludźmi nie powinny nigdy mieć wrażenia, że są osamotnione lub pozostawione samym sobie.
EnglishFor this reason, I favour bringing this business to a close instead of allowing it to lurch from one disaster to the next.
Z tego powodu uważam, że całą sprawę należy zakończyć, zamiast patrzeć, jak zmierza od jednej katastrofy do drugiej.
EnglishEven though some measures have been taken in recent years to protect victims, the people affected are often left in the lurch.
Mimo że w ostatnich latach podjęto pewne środki, by chronić ofiary, poszkodowani są często pozostawiani samym sobie.
EnglishToday we are talking about our dairy farmers and whether we are going to leave them in the lurch or deal with them in an honest manner.
Dzisiaj mówimy o naszych hodowcach bydła mlecznego oraz o tym, czy pozostawimy ich bez pomocy, czy zaproponujemy im uczciwe rozwiązanie.
EnglishAlbania and Bosnia and Herzegovina will not be included in this first decision on visa exemption, but they are not being left in the lurch.
Ta pierwsza decyzja w sprawie wyłączenia obowiązku wizowego nie obejmie Albanii oraz Bośni i Hercegowiny, jednak kraje te nie są zostawione same sobie.
EnglishThis crisis is also an opportunity to make clear to European citizens that Europe will not leave the victims of a public health disaster of this kind in the lurch.
Kryzys ten to również okazja, aby wyjaśnić Europejczykom, że Europa nie pozostawi ofiar katastrofy zdrowia publicznego samym sobie.
English(DE) Madam President, even though some measures have been taken in recent years to protect victims, many of the people affected often feel left in the lurch.
(DE) Pani Przewodnicząca! Mimo że w ostatnich latach podjęto pewne działania, by chronić ofiary, poszkodowani są często pozostawiani samym sobie.
EnglishWhy are we once again leaving precisely those who we should be representing in the lurch - in other words, with regard to private equity and the undermining of companies?
Dlaczego ponownie zostawiamy bez pomocy właśnie tych, których powinniśmy reprezentować - chodzi mi o branżę private equity i niszczone przez nią przedsiębiorstwa?