"in the mountains" translation into Polish

EN

"in the mountains" in Polish

EN in the mountains
volume_up

in the mountains
We were up in the mountains, and Feynman said to me, he said, "Leonardo."
Wtedy to w górach Feynman zwrócił się do mnie: "Leonardo".
And he's up in the mountains, right on the border with Afghanistan.
Mieszka w górach, na granicy z Afganistanem.
This is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.
To jest w górach Dabie Shan, w odległym zakątku prowincji Hubei w środkowej części Chin.

Similar translations for "in the mountains" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
mountains noun
mountain noun
Polish
mountain adjective

Context sentences for "in the mountains" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted.
Nadto sposobię na wszystkich górach moich drogę, a gościńce moje będą powyższone.
EnglishNorway is known for its beautiful nature, fjords, mountains and the midnight sun.
Norwegia znana jest z pięknej przyrody, fiordów, gór i słońca o północy.
EnglishWhy look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
EnglishBehold, upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace!
Oto na tych górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój!
EnglishI beheld the mountains, and, lo, they trembled, and all the hills moved to and fro.
Spojrzęli na góry, a oto się trzęsą, i wszystkie pagórki chwieją się.
EnglishSo you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
EnglishWe need to see deep trenches, the undersea mountains, and understand life in the deep sea.
Trzeba zbadać głębokie rowy i podmorskie góry i zrozumieć życie w głębinach morskich.
EnglishThou coveredst it with the deep as with a vesture; The waters stood above the mountains.
Przepaścią jako szatą przyodziałeś ją był, tak, że wody stały nad górami.
EnglishSkiers from Ukraine and Belarus have visited Polish mountains in large numbers in recent years.
W ostatnich latach narciarze z Ukrainy i Białorusi masowo odwiedzali polskie góry.
EnglishInitial small investments are easier to cope with than to pile up large mountains of debt.
Z początkowymi niewielkimi inwestycjami łatwiej sobie radzić niż z ogromnym zadłużeniem.
EnglishI know all the birds of the mountains; And the wild beasts of the field are mine.
Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemną.
EnglishYou get barefoot solar engineers carrying solar panels into the remote mountains.
Inżynierowie niosący na bosaka w dalekie góry panele słoneczne.
EnglishHe watereth the mountains from his chambers: The earth is filled with the fruit of thy works.
Który pokrapiasz góry z pałaców swoich, aby się z owoców spraw twoich nasycała ziemia.
EnglishAll the mountains and the continents are kind of floating around on top of the Earth, you know?
Wszystkie góry i kontynenty w pewien sposób unoszą się na powierzchni Ziemi, prawda?
EnglishThis is in the Mandara mountains, near the Nigerian border in Cameroon, Mokoulek.
To Góry Mandara, przy granicy Kamerunu z Nigerią, w Mokoulek.
EnglishThe influence of the conservatives from the mountains reached the southern beaches long ago.
Już dawno przemożny wpływ konserwatystów z gór dotarł na plaże Południa.
EnglishAnd Zebul said unto him, Thou seest the shadow of the mountains as if they were men.
Któremu odpowiedział Zebul: Cień góry ty widzisz, jakoby ludzie.
Englishbehold, he cometh, Leaping upon the mountains, Skipping upon the hills.
oto on idzie skacząc po tych górach, a poskakując po tych pagórkach.
EnglishWho looketh on the earth, and it trembleth; He toucheth the mountains, and they smoke.
On gdy wejrzy na ziemię, zadrży; dotknie się gór, a zakurzą się.
EnglishBefore the mountains were settled, Before the hills was I brought forth;
Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzonam jest.