"in the name of Jesus" translation into Polish

EN

"in the name of Jesus" in Polish

See the example sentences for the use of "in the name of Jesus" in context.

Similar translations for "in the name of Jesus" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
name noun
to name verb
of preposition
Polish
Jesus noun
Polish

Context sentences for "in the name of Jesus" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they called them, and charged them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.
A zawoławszy ich, zakazali im, aby koniecznie nie mówili, ani uczyli w imieniu Jezusowem.
EnglishAnd he commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ.
I rozkazał je pochrzcić w imieniu Pańskiem.
EnglishI verily thought with myself that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.
Mnieć się wprawdzie samemu zdało, żem był powinien przeciwko imieniowi Jezusa Nazareńskiego wiele przeciwnych rzeczy czynić.
EnglishBut Paul, being sore troubled, turned and said to the spirit, I charge thee in the name of Jesus Christ to come out of her.
Englishthat in the name of Jesus every knee should bow, of [things] in heaven and [things] on earth and [things] under the earth,
Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią.
EnglishBut when they believed Philip preaching good tidings concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.
A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty.
EnglishAnd to him they agreed: and when they had called the apostles unto them, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go.
EnglishAnd Peter [said] unto them, Repent ye, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ unto the remission of your sins; and ye shall receive the gift of the Holy Spirit.
Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego.

Other dictionary words

English
  • in the name of Jesus

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swahili dictionary.