"in the neighbourhood" translation into Polish

EN

"in the neighbourhood" in Polish

EN in the neighbourhood
volume_up
{adverb}

in the neighbourhood

Similar translations for "in the neighbourhood" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
neighbourhood noun

Context sentences for "in the neighbourhood" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRussia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
EnglishTo that end, partnerships will be developed with Southern Neighbourhood countries.
W związku z tym powołane zostanie partnerstwo z krajami południowego sąsiedztwa.
EnglishIt is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
Działa aktywnie w ramach polityki sąsiedztwa a także Partnerstwa Wschodniego.
EnglishWe have here an eastern neighbourhood policy and a southern neighbourhood policy.
Zajmujemy się wschodnią polityką sąsiedztwa i południową polityką sąsiedztwa.
EnglishMy second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
Moja druga uwaga dotyczy naszego sąsiedztwa południowego, a w szczególności Libii.
EnglishMr Füle, you have a specific responsibility relating to neighbourhood policy.
Panie komisarzu Füle! Jest pan także odpowiedzialny właśnie za politykę sąsiedztwa.
EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
Nie ma też wątpliwości, że Turcja musi zadbać o stosunki dobrosąsiedzkich.
EnglishIn your submission I heard nothing about a review of neighbourhood policy.
W Pańskim wystąpieniu nie usłyszałem niczego o przeglądzie polityki sąsiedztwa.
EnglishStrengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)
Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa - Sytuacja w Gruzji (debata)
EnglishIn this context, the review of the Neighbourhood Policy is absolutely necessary.
W tym kontekście absolutnie konieczny jest przegląd polityki sąsiedztwa.
EnglishWe are in favour of establishing neighbourhood policy on a new qualitative footing.
Opowiadamy się za ustanowieniem polityki sąsiedztwa na nowych podstawach jakościowych.
EnglishThe European Neighbourhood Policy is a key instrument in the Union's foreign policy.
Kluczowym instrumentem polityki zagranicznej Unii jest europejska polityka sąsiedztwa.
EnglishTo conclude, the EU should give a new impetus to the neighbourhood programme.
I wreszcie uważam, że UE powinna nadać nowy impuls programowi sąsiedztwa.
EnglishThe ultimate goal of an effective neighbourhood policy is to guarantee peace.
Ostatecznym celem skutecznej polityki sąsiedztwa jest zapewnienie pokoju.
EnglishThis makes that neighbourhood an area of conflicting interests and rivalry.
W efekcie obszar ten staje się areną kolidujących interesów i rywalizacji.
EnglishThe reinforcement of the European Neighbourhood Policy must be a major objective for 2008.
Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa powinno być głównym celem na 2008 r.
EnglishWe must reinvigorate our neighbourhood policy when it comes to countries such as Egypt.
Wobec takich krajów jak Egipt musimy zaktywizować naszą politykę sąsiedztwa.
EnglishWe consider Ukraine a key and valuable partner in our neighbourhood strategy.
Uważamy Ukrainę za kluczowego i cennego partnera w strategii sąsiedztwa.
EnglishWe want to see stability, peace and, of course, democracy in our neighbourhood.
Chcemy, aby w naszym sąsiedztwie panowały stabilność i pokój oraz, oczywiście, demokracja.
EnglishThis would send a negative signal towards the societies in our eastern neighbourhood.
Byłby to negatywny sygnał dla społeczeństw naszego sąsiedztwa wschodniego.