"in the next few days" translation into Polish

EN

"in the next few days" in Polish

See the example sentences for the use of "in the next few days" in context.

Similar translations for "in the next few days" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
next adjective
next adverb
next
Polish
few adverb
days noun
Polish
day noun

Context sentences for "in the next few days" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) I will be seeing you several times over the next few days.
(Śmiech) W ciągu kilku najbliższych dni zobaczymy się jeszcze kilka razy.
EnglishDecisions about this have not yet been made, but they will be made in the next few days.
Decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze przyjęte, ale zostaną podjęte w najbliższych dniach.
EnglishWe would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
EnglishSo we will have to submit our formal proposals in the next few days.
Tak więc będziemy musieli przedłożyć nasze formalne propozycje w ciągu następnych kilku dni.
EnglishOf course, the Council has a rather difficult meeting ahead of it over the next few days.
Radę czeka oczywiście w najbliższych dniach trudne posiedzenie.
EnglishWe have to add a few more finishing touches here in the next few days.
Przez następnych kilka dni musimy wprowadzić jeszcze kilka ostatecznych poprawek w tym zakresie.
EnglishThe Council must hear this message so that an agreement can be reached in the next few days.
Aby w ciągu kolejnych dni można byłoby osiągnąć porozumienie, Rada musi usłyszeć to przesłanie.
EnglishThe Council should be available for discussions over the next few days.
W ciągu najbliższych kilku dni Rada powinna mieć możliwość przystąpienia do rozmów w tym zakresie.
EnglishA further meeting with the competent Italian authorities is due to take place in the next few days.
Kolejne spotkanie z właściwymi władzami włoskimi powinno odbyć się w najbliższych dniach.
EnglishA second Member, Mr Strasser, has notified his intention to resign from Parliament in the next few days.
Drugi kolega, pan Strasser, zasygnalizował zamiar złożenia mandatu w najbliższych dniach.
EnglishIt is good that we are able to discuss this in the European Parliament over the next few days.
To dobrze, że mamy możliwość omawiać tę kwestię w Parlamencie Europejskim przez kilka kolejnych dni.
EnglishIn the next few days, my group, too, will organise a delegation that will visit Lampedusa.
W ciągu następnych kilku dni moja grupa również zorganizuje delegację, która uda się z wizytą na Lampeduzę.
EnglishIt is good of Commissioner Barrot to go to Lampedusa in the next few days and I appreciate this.
To dobrze, że komisarz Barrot pojedzie na Lampeduzę w ciągu najbliższych kilku dni, doceniam ten fakt.
EnglishI am expecting the list to be ready within the next few days.
Oczekuję, że lista będzie gotowa w najbliższych dniach.
English(EL) Mr President, the next few days will mark:
(EL) Panie przewodniczący, w ciągu kilku kolejnych dni przypadają:
EnglishWe expect the Swedish Presidency to be ready to discuss this over the next few days and also...
Oczekujemy, że prezydencja szwedzka będzie gotowa do dyskusji na ten temat w ciągu kilku następnych dni, a także...
EnglishWe are expecting some clear signals from the Commission and the Council here, especially in the next few days.
Liczymy na to, że w ciągu kilku najbliższych dni Komisja i Rada przekażą tutaj parę jasnych sygnałów.
EnglishThey are all the more sincere, Mr Gauzès, because we will go on working together over the next few days.
Są one tym bardziej szczere, panie pośle Gauzès, że w najbliższych kilku dniach będziemy nadal współpracować.
EnglishHowever, the next few days will be crucial.
Jednakże kilka najbliższych dni będzie miało kluczowe znaczenie.
EnglishAs we all know, decisions for the next few days must be made by the executive arm of the European institutions.
Jak wiadomo, bieżące decyzje na najbliższe dni musi podejmować część wykonawcza instytucji europejskich.

Other dictionary words

English
  • in the next few days

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.