"in the nick" translation into Polish

EN

"in the nick" in Polish

EN in the nick
volume_up

1. British English, colloquial

in the nick

Similar translations for "in the nick" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
Nick noun
nick noun
to nick verb

Context sentences for "in the nick" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJody and Nick, you have come together in this church so that the Lord may seal...
Jody i Nick, przybyliście razem do tego kościoła, aby Bóg połączył was...
EnglishNick -- the camera, again, an automatic camera took thousands of pictures of this.
Nick - aparat, ponownie, automatyczna aparat -- zrobił tysiące zdjęć.
EnglishAnd Nick ended up with a lot of pictures of the rear ends of baboons.
I tak Nick skończył z wielką liczbą zdjęć tylnych części pawianów.
EnglishAnd it turns out Nick shows up at the children's hospital with this distended belly like a famine victim.
Tak się składa, że Nick ląduje w szpitalu dla dzieci, z brzuszkiem rozdętym jak u ofiary głodu.
EnglishI work with a fabulous illustrator called Nick Dragotta.
Pracuję ze wspaniałym ilustratorem - nazywa się Nick Dragotta.
EnglishThis is photomicrographs from Nick Read and Patrick Hickey.
To mikrofotografie Nicka Reada i Patricka Hickey.
EnglishSo here's little Nick -- likes Batman and squirt guns.
Oto mały Nick -- lubi Batmana i pistolety na wodę.
EnglishThis woman told me it was in the nick of time.
Kobieta powiedziała, że przyszłam w ostatniej chwili.
EnglishI want to just say -- so this is Jack, Nick and Louie.
Otóż... to są Jack, Nick i Louie. ~~~ JH:.
EnglishRogers, Walt Disney, Nick Junior, and roughly half a million commercials have undoubtedly left their mark on me.
Mr. ~~~ Rogers, Walt Disney, Nick Junior i około pół miliona reklam zdecydowanie odcisnęły na mnie swoje piętno.
EnglishAnd that is what Nick did, up to a point.
I to jest co Nick zrobił do pewnego stopnia.
EnglishAnd actually, like Nick, I brought samples.
Nawet przyniosłam próbki, tak jak Nick.
EnglishPhotographer Nick Nichols went to document a very small and relatively unknown wildlife sanctuary in Chad, called Zakouma.
Fotograf Nick Nicholas przelał na papier bardzo małe i relatywnie nieznane sanktuarium dzikiej natury w Czadzie, zwanej Zakouma.
EnglishAnd Nick Starr, the director of the National Theatre, saw that particular moment, he was standing next to me -- he nearly wet himself.
A Nick Starr, kierownik Teatru Narodowego, zobaczył ten właśnie moment -- stał tuż obok mnie -- i opadła mu szczęka.
EnglishNick Robertson has that story.
EnglishMadam President, Nick Griffin of the British National Party has suggested that my voting is influenced by commercial interests.
Pani przewodnicząca! Pan poseł Nick Griffin z Brytyjskiej Partii Narodowej sugerował, że w głosowaniu kierowałem się interesami handlowymi.
EnglishDoes my friend, Nick Griffin, a true British patriot, take offence at the fact that, for us, Joan of Arc is a national heroine?
Czy mojego przyjaciela Nicka Griffina, który jest prawdziwym brytyjskim patriotą, oburza fakt, że dla nas bohaterką narodową jest Joanna d'Arc?
Englishin the nick of time
Englishin the nick of time
EnglishAll three of those quotations come from our former colleagues in this House, Nick Clegg and Chris Huhne - now, alarmingly, ministers in the British Government.
Wszystkie trzy cytaty są autorstwa byłych posłów do tego Parlamentu, Nicka Clegga i Chrisa Huhne'a, obecnie, co niepokojące, ministrów rządu brytyjskiego.