"in the northern hemisphere" translation into Polish

EN

"in the northern hemisphere" in Polish

See the example sentences for the use of "in the northern hemisphere" in context.

Similar translations for "in the northern hemisphere" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
northern adjective
hemisphere noun

Context sentences for "in the northern hemisphere" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
Pracujemy w większości głównych regionów lodowcowych na północnej półkuli.
EnglishSome of them are from the northern hemisphere; some are from the entire globe.
Niektóre z nich są z półkuli północnej; inne pochodzą z całego globu.
EnglishIt improves the competitiveness of all the countries of the northern hemisphere.
Poprawia konkurencyjność wszystkich krajów półkuli północnej.
EnglishBecause the people I speak to in the northern hemisphere that used to go in the cinema get this.
Ponieważ kiedy rozmawiam z ludźmi z półkuli północnej, którzy bywali w kinie, oni znają to uczucie.
EnglishSo if we're somewhere in the Northern Hemisphere, look at what's happening to the ultraviolet radiation.
Więc jeśli jesteśmy gdzieś na półkuli północnej, spójrzcie, co się dzieje z promieniowaniem UV.
EnglishAgriculture for the southern hemisphere, and financial, banking and energy services for the northern hemisphere.
Rolnictwo dla południowej półkuli, a usługi finansowe, bankowe i energetyczne dla północnej.
EnglishThe vaccine complies with the WHO recommendation (northern hemisphere) and EU decision for the 2007/ 2008 season.
Szczepionka jest zgodna z zaleceniem WHO (dla Półkuli Północnej) i decyzją UE na sezon 2007/ 2008.
EnglishThis vaccine complies with the WHO recommendations (Northern Hemisphere) and EU decision for the 2006/2007 season.
Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (półkula północna) oraz z decyzją UE na sezon 2006/ 2007.
EnglishWe just had 33 cameras shoot about half an hour ago all across the northern hemisphere, watching what's happened.
Każdy z nich zrobił zdjęcie jakieś pół godziny temu, rejestrując zmiany na przestrzeni północnej półkuli.
EnglishThe Northern Hemisphere had massive growing ice sheets.
Północną półkulę pokrywały masywne lodowce.
EnglishAnd in the northern hemisphere there are four sites.
I na północnej półkuli są cztery miejsca.
English. ~~~ Notice all of our rovers and all of our landers have gone to the northern hemisphere.
Wszystkie łaziki i lądowniki wysłano na półkulę północną, bo to na niej znajduje się basen antycznego oceanu.
EnglishWhat's significant to the story of human skin pigmentation is just how much of the Northern Hemisphere is in these cool gray zones.
Co ma znaczenie dla historii pigmentacji ludzkiej skóry, to to, jak po prostu wielka część półkuli północnej leży w tych chłodnych, szarych strefach.
EnglishBecause what happened, in order to ensure health and well-being, these lineages of people dispersing into the Northern Hemisphere lost their pigmentation.
Z powodu tych zdarzeń, by zapewnić zdrowie i kondycję, te rody ludzkie, które zasiedliły półkulę północną, utraciły pigmentację.
EnglishSynagis is given once a month when there is a risk of RSV infection in the community: in the northern hemisphere, this is from November to April.
Preparat Synagis podaje się raz w miesiącu, gdy w społeczności występuje ryzyko zakażenia RSV: na półkuli północnej ma to miejsce od listopada do kwietnia.
English. ~~~ In fact, in the Northern Hemisphere, we're further from the Sun in summer, as it happens, but it makes no odds, the difference.
To nie ma żadnego znaczenia, na północnej półkuli latem jesteśmy dalej od Słońca, to nie ma znaczenia. ~~~ latem jesteśmy dalej od Słońca, to nie ma znaczenia.
EnglishThe one glacier up in Greenland that puts more ice into the global ocean than all the other glaciers in the northern hemisphere combined is the Ilulissat Glacier.
Ten jeden lodowiec na Grenlandii, który wpuszcza do oceanów więcej lodu niż wszystkie pozostałe lodowce na półkuli północnej razem wzięte, to Ilulissat.
EnglishMr President, it is obviously a good thing that the human rights situation in Bangladesh is being exposed here in the northern hemisphere.
w imieniu grupy ITS. - (NL) Panie przewodniczący! To oczywiście bardzo dobrze, że sytuacja w zakresie praw człowieka w Bangladeszu jest przedstawiania tutaj na północnej półkuli.
EnglishWe believe that the oceans were in the northern hemisphere, and this area in blue, which shows a depression of about four miles, was the ancient ocean area on the surface of Mars.
Oceany znajdowały się na półkuli północnej. ~~~ Niebieski obszar pokazuje depresję o głębokości 6 km, która mogła być oceanem na powierzchni Marsa.

Other dictionary words

English
  • in the northern hemisphere

In the English-Italian dictionary you will find more translations.