"in the offing" translation into Polish

EN

"in the offing" in Polish

EN in the offing
volume_up
{adverb}

in the offing (also: shortly, soon, nigh, ere long)
We should not forget that the government was already weak before the disaster and without a majority in the Upper House, meaning a crisis of the executive could be in the offing.
Nie możemy zapomnieć, że już przed tą katastrofą rząd był słaby i nie dysponował większością w izbie wyższej, co może oznaczać, że wkrótce dojdzie do kryzysu władzy wykonawczej.
in the offing

Similar translations for "in the offing" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
offing noun
of preposition
Polish

Context sentences for "in the offing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishParliamentary elections are in the offing.
W niezbyt odległej przyszłości przeprowadzone zostaną wybory do parlamentu.
EnglishA Green Paper is also in the offing because, in Brussels, whenever a problem arises a paper has to be written on it.
Zanosi się także na zieloną księgę, ponieważ gdy tylko w Brukseli pojawi się jakiś problem, to należy napisać o nim księgę.
EnglishWhat solidarity mechanism was set up, given that a mechanism for coercion and pressure was already in the offing?
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że spodziewane było wprowadzenie mechanizmu przymusu i nacisku, jaki mechanizm solidarności utworzono?
EnglishThat too is already in the offing.
EnglishOn 3 August, I wrote a letter, as the announcement that has now been made was already in the offing then, and received a reply from the President of the Commission.
W dniu 3 sierpnia napisałem list, ponieważ zanosiło się już wtedy na oświadczenie, które zostało teraz złożone i otrzymałem odpowiedź od przewodniczącego Komisji.