"in the old days" translation into Polish

EN

"in the old days" in Polish

See the example sentences for the use of "in the old days" in context.

Similar translations for "in the old days" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
old adjective
days noun
Polish
day noun

Context sentences for "in the old days" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCertainly, aircraft crashed in the old days, and unfortunately they still do.
Oczywiście w dawnych czasach samoloty się rozbijały i niestety w dalszym ciągu to się zdarza.
EnglishIn the good old days, the impression was that everything in the EU was peachy.
W dobrych latach można było stworzyć przed UE wrażenie, że wszystko jest w najlepszym porządku.
EnglishIn the old days, if you were rich, you literally had people working for you.
Dawniej, jeśli byłeś bogaty ludzie dosłownie pracowali dla ciebie.
EnglishYou see in the old days we had robots, robots imitated humans.
I w tym pociągu jest głos. ~~~ Ludzki głos. ~~~ Kiedyś mieliśmy roboty.
EnglishIn the old days when they used to make butter, you know how you make butter?
Dawniej, kiedy robiono masło, wiesz, jak się robi masło?
EnglishNow, the stuntman solution to this in the old days would be, "Let's hit this as fast as possible.
W dawnych czasach kaskader zaproponowałby takie rozwiązanie: „Pojedźmy jak najszybciej się da.
EnglishPalm is also, especially in the old days, wonderful about this.
Również Palm jest, zwłaszcza dawniej, cudowny pod tym względem.
EnglishThis is a photo from the old days.
Pierre, przepraszam cię za to - to zdjęcie z dawnych lat.
EnglishHoping for a return of the good old days is no option.
Nadzieja na powrót starych, dobrych czasów nie jest wyborem.
EnglishNow in the old days, conducting, music making, was less about trust and more, frankly, about coercion.
W dawnych czasach dyrygowanie, tworzenie muzyki, opierało się mniej na zaufaniu, a bardziej na przymusie.
EnglishBut we had to do it the hard way in the old days by choosing offspring that looked a particular way and then breeding them.
Kiedyś trzeba było to robić w żmudny sposób poprzez wybieranie młodych z daną cechą i następnie rozmnażanie ich.
EnglishIn the good old days when this Republican ran that company, their greatest work was work that built on the past, right.
W dobrych czasach kiedy ten Republikanin prowadził tę firmę, ich najlepszym produktem było to, co nawiązywało do tradycji.
English♫ ♫ I could leave the old days behind, ♫
♫ Zostawiłabym przeszłość gdzieś ♫
EnglishBut we have at least 10 communists in this Commission and it must feel like a return to the good old days.
Mamy jednak w tej Komisji co najmniej dziesięcioro komunistów i musi temu towarzyszyć odczucie, że odbywa się powrót do starych dobrych czasów.
EnglishIn the old days, that's all they had.
EnglishSo if you look at the character carefully, you see there are lots of body movements going on, none of which you have to animate like in the old days.
Jeśli dobrze przyjrzycie się tej postaci, zobaczycie bardzo dużo ruchów ciała, żadnego z których nie trzeba animować po staremu.
EnglishSo the old days before digital radio when you were tuning in your radio and you heard "crrcckkk" on the station you wanted to hear, that was the noise.
W czasach przed radiem cyfrowym, włączając radio słyszało się "crrcckkk" w stacji, której chcieliśmy słuchać, to był ten hałas.
English. - Mr President, as you know, some 20 000 Tibetans live in Nepal, most of them from the old days.
wiceprzewodniczący Komisji - Panie Przewodniczący! Jak Pan wie, w Nepalu żyje około 20 tysięcy Tybetańczyków i większość z nich mieszka tam od dawna.
EnglishAnd I'm at a stage in life where I'm yearning for my old days, so I want to confess to you that when I was a kid, indeed, I was a conservative.
Na tym etapie życia zacząłem tęsknić za starymi czasami, dlatego chciałbym wam wyznać, że kiedy byłem dzieckiem, tak naprawdę byłem konserwatystą.
EnglishIn the old days, only the government could hold the information, and only a few elected people could try and grab that information and question it and challenge it.
W przeszłości, tylko rząd posiadał informację, i tylko niewielu wybranych mogło próbować ją przejąć poddać w wątpliwość lub się jej sprzeciwić.

Other dictionary words

English
  • in the old days

Search for more words in the Greek-English dictionary.