"in the past" translation into Polish

EN

"in the past" in Polish

PL

EN in the past
volume_up
{adverb}

in the past (also: formerly, back in the day, yore)
Of course, he went in the past too, but on the black market.
Oczywiście dawniej też wyjeżdżał, ale podejmował pracę na czarnym rynku.
It is probably right that we take stronger action than has been taken in the past.
Przypuszczalnie słusznie postąpiliśmy, podejmując bardziej zdecydowane działania niż dawniej.
Humanitarian aid now has a larger and more important role than in the past.
W dzisiejszych czasach pomoc humanitarna odgrywa większą i ważniejszą rolę niż dawniej.

Similar translations for "in the past" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
past noun
past adjective
past adverb
Polish
past preposition
Polish

Context sentences for "in the past" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
Takie stanowisko zajmowaliśmy w polityce w przeszłości i zajmujemy również teraz.
EnglishThis 'gentlemen's agreement' therefore belongs to the past and has no value today.
Owa "dżentelmeńska umowa” należy więc do przeszłości i jest dziś bezwartościowa.
EnglishHer past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
Wskazywałaby na to jej przeszłość, oraz jej stosunek, który często prezentowała.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
Przebieg wydarzeń ostatnich kilku tygodni i miesięcy nie był zawsze świetlany.
EnglishThis becomes clear when one looks at the past year and a half of its activities.
Staje się to jasne, gdy przyglądniemy się ostatniemu półtora roku jej działalności.
EnglishThis past August 27, I was surveilling the defendant, as he is a known felon.
27 sierpnia ubiegłego roku, śledziłem oskarżonego - znanego policji rzezimieszka.
EnglishNow, a historian tells me it's even more difficult to predict about the past.
Pewien historyk mówi mi, że jeszcze trudniejsze jest przewidywanie przeszłości.
EnglishMany of us have criticised America in the past for its failure to work with others.
Wielu z nas w przeszłości krytykowało Amerykę za nieumiejętność pracy z innymi.
EnglishThe Council simply wanted to slink past the budgetary conditions and agreements.
Rada po prostu chciała prześliznąć się przez warunki budżetowe i ustalenia.
EnglishIt is also important to honour the decisions and commitments made in the past.
Istotne jest również, aby wypełniać podjęte wcześniej decyzje i zobowiązania.
EnglishI think we need to learn some of the lessons from the past industrial revolutions.
Myślę, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z poprzednich rewolucji przemysłowych.
EnglishIf this is a debate about the future, then it seems to be bogged down in the past.
Jeśli jest to debata na temat przyszłości wydaje się, że ugrzęźniemy w przeszłości.
EnglishIn the past more so than today everyone had their own idea of what this was.
Kiedyś bardziej niż dziś każdy miał swoją własną koncepcję tego, co to oznaczało.
EnglishCategories 1 and 2 for regulatory and other purposes will be a thing of the past.
Kategorie 1 i 2 do przepisów prawnych i innych będą należeć do przeszłości.
EnglishThose who have taken part in conflict in the past must be offered alternatives.
Trzeba stworzyć alternatywę dla tych, którzy w przeszłości brali udział w konflikcie.
EnglishWe support this, but with dedicated rules, which there did used to be in the past.
Popieramy to, ale przy zachowaniu obecnych, określonych w przeszłości zasad.
EnglishIt is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
Błędem jest sądzić, że w przeszłości mieliśmy mniej szkód wyrządzonych przez alkohol.
EnglishIn the past, the gradual deterioration of fertile soil has been a complex process.
W przeszłości stopniowe pogorszenie urodzajnej ziemi było złożonym procesem.
English(FR) I apologise for bringing up the past, Francis; I did not mean to do so.
(FR) Przepraszam cię Francis, że wracam do przeszłości! Nie było to moim zamiarem.
EnglishThe kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.
Królowie z naszej przeszłości płakaliby teraz, gdyby zobaczyli, jak nisko upadliśmy.