"in the past month" translation into Polish

EN

"in the past month" in Polish

See the example sentences for the use of "in the past month" in context.

Similar translations for "in the past month" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
past noun
past adjective
past adverb
Polish
past preposition
Polish
month noun
Polish

Context sentences for "in the past month" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis death comes after 15 British soldiers were killed in the past month.
Jego śmierć nastąpiła po tym, jak w zeszłym miesiącu życie straciło 15 żołnierzy brytyjskich.
EnglishShe is the fourth woman to be hanged by the regime in the past month.
To czwarta kobieta powieszona tam w ciągu minionego miesiąca.
EnglishAnd we now have been able just to show the creation of human liver tissue just this past month using this technology.
Teraz mogę wam pokazać tworzenie tkanki ludzkiej wątroby przez ostatni miesiąc używając tej technologii.
EnglishWe actually drilled holes into the ice, way deep down below the thawing level, and had some cameras out there for the past month and a half or so.
Wydrążyliśmy w lodzie otwory, znacznie poniżej poziomu topnienia, i jakieś półtora miesiąca temu zainstalowaliśmy w nich aparaty.
EnglishThere has been a very good and constructive dialogue over the past month and it is obvious that your support in this issue is crucial for a successful outcome.
W minionym miesiącu trwał bardzo dobry i konstruktywny dialog, i oczywiste jest, że wasze poparcie w tej kwestii jest istotne dla osiągnięcia dobrego wyniku.
EnglishI only learned today that my services have not been in constant contact with relevant Members here in the European Parliament in the past month or so.
Dopiero dzisiaj dowiedziałem się, że moje służby nie utrzymywały stałego kontaktu z odpowiednimi posłami tutaj, w Parlamencie Europejskim, w ciągu mniej więcej ostatniego miesiąca.
EnglishOver the past month, we have seen the Belarusian authorities repeatedly demonstrating their disdain and contempt for the fundamental rights of freedom of assembly and expression.
W ciągu minionego miesiąca wielokrotnie widzieliśmy, jak władze białoruskie okazują pogardę i lekceważenie dla podstawowych praw wolności słowa i zgromadzeń.
English(NL) Mr President, I endorse the words of many fellow Members that the reaction today of the European Summit to the events of the past month is the right reaction.
(NL) Panie przewodniczący! Popieram słowa wielu moich kolegów i koleżanek, że dzisiejsza reakcja szczytu europejskiego na wydarzenia ostatnich miesięcy jest właściwą reakcją.
EnglishI can inform you that during the past month, we have been debriefed by both sides on the latest round of talks and have encouraged them again to make substantial progress.
Mogę państwa poinformować, że w ostatnim miesiącu obie strony zdały nam sprawę z ostatniej rundy rozmów, a my ponownie zachęcaliśmy je do osiągnięcia znaczących postępów.
EnglishI am positive that in the past month the government of our country has once again rendered an unbiased analysis of problem areas and has declared its determination to deal with them.
Jestem pewien, że w ostatnich miesiącach rząd naszej kraju dokonał po raz kolejny obiektywnej analizy obszarów dotkniętych problemami i ogłosił swoją silną wolę do zajęcia się nimi.

Other dictionary words

English
  • in the past month

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.