"in what way" translation into Polish

EN

"in what way" in Polish

PL

EN in what way
volume_up
{pronoun}

in what way (also: how, what a)
volume_up
jak {pron.}
Pytanie brzmi, jak?
It has not yet been explained to us in what way his unquestionable qualities constituted an obstacle to his appointment, as indeed seems to be the case.
Nie wyjaśniono nam jeszcze, jak to się stało, że jego niekwestionowane zalety stały się przeszkodą w jego nominacji, a na to wygląda.

Similar translations for "in what way" in Polish

in preposition
in-
Polish
what pronoun
what interjection
Polish
way noun

Context sentences for "in what way" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow his sons had seen what way the man of God went, that came from Judah.
I pokazali synowie jego drogę, którą poszedł on mąż Boży, który był przyszedł z Judztwa.
EnglishIn what way is bluefin tuna fishing more harmful in the Mediterranean than in the East Atlantic?
W jakim wymiarze połowy tuńczyka błękitnego są bardziej szkodliwe na Morzu Śródziemnym niż na Wschodnim Atlantyku?
EnglishWhat we did with the review was to give more guidance as to how, when and in what way it could be dealt with.
Dokonując przeglądu, musieliśmy udzielić więcej wskazówek co do sposobu i terminu rozwiązania danego problemu.
EnglishAnd their father said unto them, What way went he?
I rzekł im ojciec ich: Którąż drogą poszedł?
EnglishIn what way, brother?
EnglishWell, in what way evil?
EnglishAnd not finding by what [way] they might bring him in because of the multitude, they went up to the housetop, and let him down through the tiles with his couch into the midst before Jesus.
A gdy nie znaleźli, którędy by go wnieśli, dla ciżby, wstąpiwszy na dach, przez posowę spuścili go łożem w pośrodek przed Jezusa.
Englishwho went before you in the way, to seek you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to show you by what way ye should go, and in the cloud by day.
Który chodził przed wami w drodze, przepatrując wam miejsce do stanowienia obozu, w nocy w ogniu, aby wam ukazał drogę którą byście iść mieli, we dnie zaś w obłoku.