"indigestible" translation into Polish

EN

"indigestible" in Polish

PL

EN indigestible
volume_up
{adjective}

indigestible

Context sentences for "indigestible" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe minimum amount of information it provides for is too great and too indigestible.
Minimalna informacja, którą ustanawia, jest zbyt obszerna i zbyt niestrawna.
EnglishThat is why I voted against this indigestible and pointless report.
Dlatego głosowałem przeciw temu "niestrawnemu" i bezcelowemu sprawozdaniu.
EnglishIt is not the candidate countries or the new Member States that are indigestible: our digestive system is too slow.
To nie jest tak, że kraje kandydujące bądź nowe państwa członkowskie są niestrawne: to nasz układ trawienny jest zbyt wolny.
English(Laughter) There's no mechanism in this game for them to go anywhere but into a bigger and bigger pile of indigestible Styrofoam peanuts.
(Śmiech) Nie ma sposobu na pozbycie się kulek Nie ma sposobu na pozbycie się kulek więc tworzą coraz większy stos niestrawnych kulek.