"inflammation" translation into Polish

EN

"inflammation" in Polish

EN inflammation
volume_up
{noun}

1. medicine

the immune system (immunosuppressant) and to reduce inflammation.
immunologicznego (leki immunosupresyjne) i ograniczają stan zapalny.
skin's immune system causes skin inflammation (itchiness, redness, dryness).
wywołuje jej stan zapalny (swędzenie, zaczerwienienie, suchość).
inflammation of the pancreas, vomiting blood, decrease of appetite
stan zapalny trzustki, krwawe wymioty, zmniejszenie apetytu

2. other

inflammation (also: ignition, lighting)
hair loss, inflammation of hair follicles, scaly skin, inflammation or rash, abnormal skin
utrata włosów, zapalenie mieszków włosowych, łuskowata skóra, zapalenie skóry lub wysypka,
inflammation in the mouth, fungal infection in the mouth (Candida infection)
zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze jamy ustnej (zakażenie drożdżakami Candida)
sudden and intense inflammation of the liver (hepatitis fulminant)
nagłe i ostre zapalenie wątroby (piorunujące zapalenie wątroby)

Synonyms (English) for "inflammation":

inflammation

Context sentences for "inflammation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor the treatment of inflammation in combination with concurrent antibiotic therapy.
Trzoda chlewna: do leczenia stanów zapalnych w skojarzeniu z terapią antybiotykową.
EnglishInjection site inflammation, injection site reaction, influenza-like symptoms
miejscu wstrzyknięcia, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne
EnglishAnalysis of cerebrospinal fluid did not reveal major signs of inflammation.
Badania płynu mózgowo- rdzeniowego nie wykazały znacznych objawów reakcji zapalnej.
EnglishAppli cation site vesicles Application site warmth Lethargy Discomfort Inflammation
Pęcherzyki w miejscu aplikacji Wzrost ciepłoty tkanek w miejscu aplikacji
Englishdry mouth, mouth inflammation, retching, constipation, distension of the abdomen,
suchość jamy ustnej, stan zapalny jamy ustnej, odruchy wymiotne, zaparcia, wzdęcie brzucha,
EnglishAlleviation of inflammation and pain in chronic musculo-skeletal disorders.
Leczenie stanu zapalnego i bólu w przewlekłych schorzeniach układu kostno- mięśniowego.
Englishyellow skin or eyes, itching, or pain in the abdomen (stomach) caused by inflammation of the
zażółcenie skóry lub oczu, świąd lub ból brzucha spowodowany zapaleniem wątroby
Englishinflammation of blood vessels, often with skin rash (very rare); the appearance of plum-
ból i trudności w oddawaniu moczu (bardzo rzadko) występowanie fioletowych, wypukłych
EnglishBy blocking TNF, adalimumab reduces the inflammation and other symptoms of the diseases.
Blokując TNF, adalimumab zmniejsza nasilenie stanu zapalnego i innych objawów chorób.
EnglishFor the treatment of pain and inflammation associated with chronic osteoarthritis in dogs.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u psów z chronicznym zapaleniem kości i stawów.
EnglishVery common Injection site inflammation, injection site reaction, influenza-like symptoms
miejscu wstrzyknięcia, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, objawy grypopodobne
EnglishAlleviation of inflammation and reduction of fever in individual animals
Łagodzenie stanu zapalnego i obniżenie gorączki u poszczególnych zwierząt.
EnglishFor the treatment of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in cats.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.
Englishcorticosteroids (such as "cortisone", used to treat the inflammation),
kortykosteroidy (takie jak kortyzon stosowany w leczeniu stanów zapalnych),
Englishdexamethasone (a corticosteroid used in a variety of conditions such as inflammation and
deksametazonu (kortykosteroid stosowany w leczeniu wielu stanów chorobowych, takich jak
Englishinflammation of the pancreas, stomach, lips or mouth, mouth sores, heartburn, retching,
stan zapalny trzustki, żołądka, warg lub jamy ustnej, ból w jamie ustnej, zgaga, odruchy
EnglishBy blocking TNF, etanercept improves the inflammation and other symptoms of the diseases.
Hamując aktywność TNF, etanercept poprawia stan zapalny i inne objawy leczonych chorób.
EnglishIt stops the cells that cause inflammation from going into your brain.
Hamuje ono komórki wywołujące proces zapalny przed przenikaniem do mózgu.
EnglishInjection site inflammation, injection site reaction*, fatigue,
grypopodobne§, astenia, drażliwość, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie zn
EnglishFor the treatment of inflammation in combination with concurrent antibiotic therapy.
Do leczenia stanów zapalnych w skojarzeniu z terapią antybiotykową.