EN jerk
volume_up
{noun}

1. "movement"

jerk (also: reaction, reflex)
Mr Karas, the time for ideological knee-jerk reactions has passed, as has the time for short-term national electoral moves.
Panie pośle Karas, czasy ideologicznych odruchów bezwarunkowych minęły, podobnie jak czasy krótkoterminowych posunięć wyborczych.
jerk (also: jolt, lug, tweak, lurch)

2. sports

3. colloquial

jerk (also: turd, assclown)
volume_up
wypierdek {m} [pej.]

4. American English, colloquial

jerk (also: sucker, bozo, bust)
volume_up
frajer {m} [coll.]
jerk
volume_up
pajac {m} [coll.]
jerk (also: crackpot, nut, nutter, screwball)
volume_up
świr {m} [coll.]
And a jerk like you won't stop him eating my...
I taki świr jak ty, nie powstrzyma go przed zjedzeniem...
jerk (also: bum, dumbo, wuss, bozo)
volume_up
palant {m} [coll.]
volume_up
dupek {m} [vulg.]
Ten koleś to nudny dupek.
jerk (also: guy)
volume_up
typek {m} [pej.]
jerk (also: moron, dumbass, dork, douche)
volume_up
przychlast {m} [slg.]
jerk (also: bum, crackpot, creep, dimwit)
volume_up
głupek {m} [coll.]
The real struggle is not between the right and the left -- that's where most people assume -- but it's between the party of the thoughtful and the party of the jerks.
Prawdziwa walka nie toczy się między prawicą i lewicą, jak spodziewa się większość ludzi, ale między partią poważnych i partią głupków.
jerk (also: doofus, drongo, idiot, nerd)
volume_up
idiota {m} [pej.]
Well, I feel sorry for any girls who get hooked by that jerk.
Ale żal mi każdej dziewczyny, która zada się z tym idiotą.
jerk (also: doofus, drongo, idiot, jughead)
volume_up
kretyn {m} [pej.]
Want to kill that cyclist on the way to work, and string up your cousin 'cause she's such a jerk.
Chcecie zabić tego rowerzystę w drodze do pracy i powiesić waszego kuzyna, ponieważ jest takim kretynem.

5. gastronomy, American English

jerk (also: jerky)

Synonyms (English) for "jerk":

jerk

Context sentences for "jerk" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs I recently informed the IMCO Committee, this is no time for knee-jerk reactions.
Jak ostatnio poinformowałam komisję IMCO, nie jest to czas na nieprzemyślane działania.
EnglishLong-term prognosis, not decisions by knee-jerk bulletin, is what is required.
Potrzebne są prognozy długoterminowe, a nie automatyczne biuletyny.
EnglishPersonal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Nie wolno powoływać się na osobiste animozje jako na quasi uzasadnienie quasi "odruchowego prawodawstwa”.
EnglishKnee-jerk legislation, however, is never warranted.
Natychmiastowa reakcja w postaci nowego aktu prawnego nie jest jednak uzasadniona.
EnglishWe are not in the business of knee-jerk reactions and responses.
Nie zajmujemy się reakcjami odruchowymi i udzielaniem odpowiedzi.
EnglishWant to kill that cyclist on the way to work, and string up your cousin 'cause she's such a jerk.
Chcecie zabić tego rowerzystę w drodze do pracy i powiesić waszego kuzyna, ponieważ jest takim kretynem.
EnglishTelling a broad how his lawyer made me look like a jerk.
Opowiadając kumplom, jak jego prawnik zrobił ze mnie kretyna.
EnglishIt is true that the markets expect us to be delicate, but they do not expect a knee-jerk reaction either.
Prawdą jest, że rynki oczekują, że będziemy delikatni, ale nie oczekują też automatycznego reagowania.
EnglishI'll do that, then I'm gonna jerk off.
To zamierzam uczynić, potem zwalę konia.
EnglishIt is a short-term, knee-jerk reaction.
To krótkoterminowa, odruchowa reakcja.
EnglishWe are in uncharted waters and I think it is very important that we avoid knee-jerk reactions or hasty decisions.
Znajdujemy się na niezbadanym terenie, dlatego sądzę, że ważne jest, abyśmy unikali nerwowych reakcji lub nieprzemyślanych decyzji.
EnglishMr Karas, the time for ideological knee-jerk reactions has passed, as has the time for short-term national electoral moves.
Panie pośle Karas, czasy ideologicznych odruchów bezwarunkowych minęły, podobnie jak czasy krótkoterminowych posunięć wyborczych.
EnglishThis is not a knee-jerk reaction.
EnglishHowever, I would call on you all to be a little more objective in your knee-jerk responses to the discussion in relation to the agencies.
Jednak wzywałbym wszystkich Państwa do zachowania większej obiektywności w automatycznych reakcjach na dyskusję dotyczącą agencji.
Englishto jerk around
EnglishHowever, as long as there are still national knee-jerk responses, we will unfortunately be unable to derive any real benefit from this virtual collective force.
Dopóki jednak podejmowane są spontaniczne reakcje krajowe, nie będziemy w stanie skorzystać z tej realnej siły wspólnego działania.
EnglishThis caused a defensive knee-jerk reaction from the US administration, which turned to the WTO dispute settlement mechanism.
Wywołało to automatyczną reakcję obronną ze strony administracji Stanów Zjednoczonych, co przekształciło się w mechanizm rozstrzygania sporów na forum Światowej Organizacji Handlu.
EnglishI look forward to serious debate on the issue, Commissioner, before any legislation is implemented, as a knee-jerk response could prove more damaging than intended.
Oczekuję poważnej debaty na ten temat, zanim wdrożone zostaną przepisy prawne, gdyż pochopne reagowanie w tym zakresie może się okazać bardziej szkodliwe.
EnglishThese amendments should, however, be the responsibility of the democratic institutions of Scotland - and knee jerk reactions from this Parliament are unlikely to solve any problems.
Jednak zmiany te powinny być zadaniem demokratycznych instytucji Szkocji i problemów raczej nie rozwiążą odruchowe reakcje niniejszego Parlamentu.
EnglishIf we don't take action, we just leave ourselves open to have someone else jerk the strings that tie us to slavery in the products we buy, and in our government policies.
Jeśli nie przejawimy inicjatywy, że ktoś może związać nas z niewolnictwem tym, co kupujemy że ktoś może związać nas z niewolnictwem tym, co kupujemy i polityką naszego rządu.