EN

jump {noun}

volume_up
1. general
jump (also: bound, heist, hop, leap)
So now I do that Tuesday morning jump, but it's not any jump -- that was September 11th, 2001.
Więc przeprowadzam ten poranny skok we wtorek, ale to nie jest zwykły skok -- to było 11 września 2001 roku.
A parachute jump from the very edge of space.
Skok ze spadochronem z samej granicy przestrzeni kosmicznej.
Do you think you can lead the jump from market Europe to political Europe?
Czy sądzi pan, że może pan poprowadzić skok od Europy rynkowej do Europy politycznej?
jump (also: leap)
2. sports
jump (also: vault)
So now I do that Tuesday morning jump, but it's not any jump -- that was September 11th, 2001.
Więc przeprowadzam ten poranny skok we wtorek, ale to nie jest zwykły skok -- to było 11 września 2001 roku.
A parachute jump from the very edge of space.
Skok ze spadochronem z samej granicy przestrzeni kosmicznej.
Do you think you can lead the jump from market Europe to political Europe?
Czy sądzi pan, że może pan poprowadzić skok od Europy rynkowej do Europy politycznej?

Context sentences for "jump" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhich brings us quite nicely to why I'm really here today: Project Space Jump.
Tak to dość zgrabnie wróciliśmy do powodu, dla którego się dzisiaj tutaj znalazłem.
EnglishBut three things jump out at us immediately when we speak about the Middle East.
Jednakże, gdy mówimy o Bliskim Wschodzie, niezmiennie pojawiają się w debacie trzy sprawy.
EnglishTwo things jump out at me immediately in hearing the discussion that has gone on.
Kiedy przysłuchiwałem się prowadzonej dyskusji dwie rzeczy uderzyły mnie od razu jako oczywiste.
EnglishWhen I find myself in a conversational situation, I need to type fast and to jump right in.
Jeśli chciałbym uczestniczyć w rozmowie, muszę szybko pisać i wtrącać się do dyskusji.
EnglishI'd jump behind the wheel and take the new model around the driveway, and it was a blast.
Wskakiwałem za kółko i jeździłem nowiutkim modelem po podjeździe i to była świetna zabawa.
EnglishCA: Did he tell you to jump, or he just said, "I'm out of here!" and ...
Mówił Ci żebyś skakał, czy po prostu stwierdził „spadam stąd!" i...
EnglishWe said, if you jump through these hoops, you will get visa-free travel.
Powiedzieliśmy, że jeśli pokonacie te przeszkody, to dostaniecie prawo do podróżowania bez wiz.
EnglishWhat I didn't tell her is, if she said, "Yes," you could jump.
Nie powiedziałem, że jej „tak" przyspieszyłoby 30-dniowy okres oczekiwania.
EnglishThey will act first, but when they are not in a position to do so, we will jump in.
Początkowo to one uruchamiają działania, jeśli jednak nie są w stanie nic zrobić, wkraczamy do akcji.
EnglishNow, can any of you see the predator that's about to jump out at you?
Teraz, czy ktokolwiek widzi drapieżnika, który zaraz na was skoczy?
EnglishDon't jump to conclusions now on how to behave tonight and so on.
Nie wyciągajcie tylko pochopnych wniosków i bądźcie grzeczni wieczorem.
EnglishWhen you click a heading name in the table of contents, you’ll jump to that section of the document.
Gdy klikniesz nazwę nagłówka w spisie treści, przejdziesz do odpowiedniej sekcji dokumentu.
EnglishI'd forgotten that not the least part of my awe consisted of the fact that with every jump he took
bo zapomniałem, że mój podziw dla tamtego konia częściowo brał się stąd, że przy każdym skoku,
EnglishAnd we still have governments which can jump on board.
Poza tym mamy jeszcze władze państwowe, które mogą przybyć nam na ratunek.
EnglishSo now let's just quickly jump into the MoMA, again in New York.
Pozwólcie mi na szybko przejść do MoMA, również w Nowym Jorku.
EnglishI jump out next to her going, "Don't you move!" "I'm not going anywhere."
Wyskakuję z auta tuż obok niej, mówiąc: "Nie ruszaj się!" "Nie mam zamiaru nigdzie iść". ~~~ Czemu miałaby.
EnglishIf you're having a bad day, try this: jump up and down, wiggle around -- you're going to feel better.
Jeśli masz zły dzień - spróbuj tego: poskacz trochę, poruszaj się -- od razu będzie Ci lepiej.
EnglishAnd then we jump to Von Neumann, 1945, when he sort of reinvents the whole same thing.
Teraz przeskoczymy do von Neumanna w 1945 roku, gdy w pewnym sensie wynalazł on ponownie to samo rozwiązanie.
EnglishBut one thing we learned was that these kids can absolutely jump into it just the same way as our kids do here.
Ale zobaczyliśmy, że te dzieci „wchodzą w to” od razu, tak jak dzieci w naszym kraju.
EnglishAnd so you're standing there and everything else is dark, but there's this portal that you want to jump in.
Stoi się wtedy wśród ciemności, mając przed sobą niby portal, w który aż chce się wskoczyć.