"to keep track" translation into Polish

EN

"to keep track" in Polish

EN to keep track
volume_up
{verb}

1. "of sth"

to keep track (also: to follow, to stalk, to trace, to track)
We have to keep track of every meeting on the road to Copenhagen.
Musimy z uwagą śledzić wszelkie spotkania prowadzące nas do Kopenhagi.
Comments help you to keep track of the thoughts and edits people have for your presentation in a seamless, collaborative way.
Komentarze pomagają łatwo śledzić przemyślenia i pomysły na zmiany innych osób w sposób umożliwiający współpracę.
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.
to keep track (also: to follow, to observe, to watch, to spy)
kontrolować na bieżąco

Context sentences for "to keep track" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTasks is a feature designed to help you keep track of the things you need to do.
Lista zadań to funkcja Google Maila zaprojektowana po to, aby ułatwić śledzenie zadań do wykonania.
EnglishShuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.
EnglishBut in science, we have to keep track of the misses, not just the hits.
Ale w nauce ważne są zarówno trafienia, jak i chybienia.
EnglishAs your Documents List grows, it can become difficult to keep track of your documents and files.
W miarę rozrastania się listy dokumentów śledzenie dokumentów i plików może stawać się coraz trudniejsze.
EnglishVisit your doctor regularly to keep track of your cholesterol and discuss your goals with your doctor.
Należy odbywać regularne wizyty u lekarza w celu śledzenia poziomu cholesterolu oraz omówienia z lekarzem celów leczenia.
EnglishThis will keep the debate on track.
W ten sposób debata ta będzie podążać w odpowiednim kierunku.
English< The packaging has been printed with the days of the week to help you keep track of the medicines you have already taken
< Na opakowaniu nadrukowano dni tygodnia, aby ułatwić pacjentowi pamiętanie o zażytych dotychczas lekach. >
EnglishWhat I, as chairman of the delegation for relations with Russia, do think, though, is that we should keep the dialogue on track.
Jako przewodnicząca delegacji do spraw stosunków z Rosją sądzę jednak, że powinniśmy kontynuować dialog.
EnglishKeep to the track, to the beaten track;
EnglishI didn't save all of them, because I didn't realize at the beginning that it would be something that I would want to keep track of.
Całej tej korespondencji nie zachowałam, ponieważ, na początku nie zdawałam sobie sprawy, że byłoby to warte zarchiwizowania.
EnglishIt is important - and I want to say this at the outset - that we continue the negotiations with Turkey, that we keep the process on track.
Ważne jest - i chcę to podkreślić na samym początku - byśmy kontynuowali negocjacje z Turcją, byśmy utrzymywali ten proces na właściwym torze.
EnglishTasks is designed to help you keep track of things you need to do, but you can still use it for any listing actions you want, such as making a grocery list or outlining a paper.
Liczba list nie jest ograniczona - możesz utworzyć ich tyle, ile potrzebujesz do uporządkowania informacji.
EnglishThe timer in the bottom left of the speaker notes window to keep track of the time you’ve spent presenting, or how much time you’ve spent on a specific slide.
W lewym dolnym rogu okna z notatkami dla prelegenta znajduje się zegar, który ułatwia śledzenie czasu, jaki zajmuje prezentacja lub określony slajd.
EnglishWhen you use AdWords to increase conversions or sales, keep track of your conversions with a free tool called Conversion Tracking.
Jeśli korzystasz z AdWords w celu zwiększania liczby konwersji lub transakcji sprzedaży, rozpocznij śledzenie konwersji za pomocą bezpłatnego narzędzia noszącego nazwę Śledzenie konwersji.
EnglishIt is recommended that you keep track of and rotate your injection sites, so that one area is not injected too frequently in order to minimise the risk of injection site necrosis.
Należy pamiętać o zmianie miejsca wstrzyknięcia, aby nie wstrzykiwać leku zbyt często w to samo miejsce, co pozwoli zminimalizować ryzyko martwicy w miejscu wstrzyknięcia.