EN to kick in
volume_up
{verb}

1. general

2. American English, colloquial

to kick in
volume_up
dołożyć się do {r. v.} (czegoś)
to kick in
volume_up
dokładać się do {r. v.} (czegoś)
to kick in
volume_up
dorzucić się do {r. v.} (czegoś)
to kick in
volume_up
dorzucać się do {r. v.} (czegoś)

Similar translations for "to kick in" in Polish

kick noun
to kick verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "to kick in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a budget designed to fight unemployment and kick-start the economy.
To budżet, którego celem jest walka z bezrobociem i danie impulsu gospodarce.
EnglishOtherwise the final uncompensated cut of the quotas will kick in in 2010.
W przeciwnym razie problem ostatecznej niewyrównanej redukcji kwot powróci w 2010 r.
EnglishBut that is not about kick-starting economic growth in a 'business as usual' direction.
Ale nie chodzi o przyspieszenie wzrostu gospodarczego w kierunku "takim, jak zwykle”.
EnglishThis is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
To budżet, który pomoże zwalczać bezrobocie i uruchomić gospodarkę.
EnglishI do commend you for having tried, and for still trying, to kick-start the dialogue.
Naprawdę gratuluję panu wytrwałości w usilnych próbach doprowadzenia do planowanych rozmów.
EnglishLee Cronin: So many people think that life took millions of years to kick in.
Lee Cronin: Wielu ludzi myśli że powstanie życia zajęło miliony lat.
EnglishOur duty is to kick-start European integration, which is in a seriously bad way.
Naszym obowiązkiem jest ożywienie integracji europejskiej, która znajduje się w opłakanym stanie.
EnglishWe need to kick-start growth but, in doing so, we need to have stability in public finances.
Musimy ożywić wzrost, ale jednocześnie potrzebujemy stabilności finansów publicznych.
EnglishSo I suppose you're not going to be able to kick me off the stage, since you asked the question.
Zakładam zatem, że nie wyrzucisz mnie ze sceny, skoro sam zadałeś to pytanie.
EnglishAnd I'm going to kick it to Keith to explain why that's important from a technical standpoint.
A dlaczego jest to ważne z punktu widzenia techniki wyjaśni wam już Keith.
EnglishThe Commission kick-started the Semester by adopting the Annual Growth Survey last week.
Komisja zapoczątkowała semestr, przyjmując w zeszłym tygodniu roczną wizję wzrostu gospodarczego.
EnglishAnd there are just three things you need for this thing to kick into gear.
A potrzeba tylko trzech czynników, żeby to wszystko działało.
EnglishSo, you kick the guy and the guy's supposed to counter-balance.
Czyli kopniecie ludzika, a on powinien próbować odzyskać równowagę.
EnglishIt would be really to give a kick to the government, a mid-term kick to the government you know where.
Byłby to naprawdę cios dla rządu, średniookresowy cios wiadomo gdzie.
English(Laughter) So I was certain he would kick me out of the program.
(Śmiech) Więc byłam przekonana, że wyrzuci mnie z programu.
EnglishMrs Wortmann-Kool has already mentioned the kick-start.
Pani poseł Wortmann-Kool wspomniała już o szybkim uruchomieniu.
EnglishAny talk of Ukraine joining NATO would be a sharp kick to the Russian Bear.
Jakiekolwiek rozmowy na temat członkostwa Ukrainy w NATO byłyby ostrym ciosem wymierzonym w rosyjskiego niedźwiedzia.
EnglishAnd, I don't know, I kind of get a kick out of that a little bit.
A mnie, jak by to powiedzieć, trochę to śmieszy.
EnglishHold it against your shoulder, because it has a good kick.
Trzymaj na swoim ramieniu, ponieważ ma dobrego kopa.
EnglishBy 2008, we're going to kick the butt of the music industry.
W roku 2008 skopiemy tyłek przemysłowi muzycznemu.