"to kindle" translation into Polish

EN

"to kindle" in Polish

EN to kindle
volume_up
[kindled|kindled] {verb}

1. general

Oh that there were one among you that would shut the doors, that ye might not kindle [fire on] mine altar in vain!
Owszem, kto jest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił na ołtarzu moim?!
And all flesh shall see that I, Jehovah, have kindled it; it shall not be quenched.
I ujrzy wszelkie ciało, żem go Ja Pan zapalił; nie będzie ugaszony.
And a fire was kindled in their company; The flame burned up the wicked.
I zapalił się ogień na zebranie ich; płomień spalił niepobożnych.
to kindle
to kindle
volume_up
rozpalić {pf. v.}

2. "feelings, emotions", poetic

to kindle
volume_up
wzniecać {ipf. v.} (uczucia, emocje)

Context sentences for "to kindle" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I will kindle a fire in the wall of Damascus, and it shall devour the palaces of Ben-hadad.
I rozniecę ogień w murze Damaszku, który strawi pałace Benadadowe.
EnglishOh that there were one among you that would shut the doors, that ye might not kindle [fire on] mine altar in vain!
Owszem, kto jest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił na ołtarzu moim?!
EnglishI think that's one of the reasons why the Kindle is so great.
I właśnie dlatego czytnik Amazon Kindle jest taki świetny.
EnglishAmazon, now with the Kindle, is trying to digitize books.
Amazon z Kindle również próbuje zdigitalizować książki.
EnglishI don't have to feel like I'm at work to read a Kindle.
Nie czuję się, jakbym był w pracy, gdy czytam na Kinde.
EnglishYe shall kindle no fire throughout your habitations upon the sabbath day.
EnglishAnd I will punish you according to the fruit of your doings, saith Jehovah; and I will kindle a fire in her forest, and it shall devour all that is round about her.
Bo was nawiedzę według owocu spraw waszych, mówi Pan; a rozniecę ogień w lesie twoim, który pożre wszystko około niego.
EnglishBut I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind;
Ale rozniecę ogień na murze Rabby, który pożre pałace jego z krzykiem w dzień wojny, i z wichrem w dzień niepogody.
EnglishAnd the proud one shall stumble and fall, and none shall raise him up; and I will kindle a fire in his cities, and it shall devour all that are round about him.
Potknie się zaiste hardy, i upadnie, a nie będzie, ktoby go podniósł; i rozniecę ogień w miastach jego, który pożre wszystko około niego.
EnglishexacqVision Edge can also be viewed and searched using the included mobile app available on the iPhone, iPad, Android phones and tablets, Kindle Fire and Blackberry Playbook.
Edge exacqVision można również przeglądać i przeszukiwać za pomocą dołączonej aplikacji mobilnej dostępnej na iPhone, iPad, Android i tablets, Kindle Fire i BlackBerry PlayBook.