"Kurdish" translation into Polish

EN

"Kurdish" in Polish

EN Kurdish
volume_up
{adjective}

Kurdish
volume_up
kurdyjski {adj. m}
The Kurdish problem also requires a political solution as a matter of absolute necessity.
Również problem kurdyjski bezwzględnie wymaga rozwiązania politycznego.
Nevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
Jednakże turecko-kurdyjski proces pokojowy doznał dotkliwej porażki.
Yet the Kurdish issue is central to the democratisation process in Turkey!
Jak dotąd sprawa kurdyjska stanowi podstawowy problem procesu demokratyzacji w Turcji!

Context sentences for "Kurdish" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
W niedzielę rano w kurdyjskiej zasadzce zginęło 12 tureckich żołnierzy i 32 Kurdów.
EnglishThe pretext for banning the party was links it is alleged to have with the Kurdish PKK.
Pretekstem do zdelegalizowania tej partii były rzekome powiązania z kurdyjską PKK.
EnglishYet the Kurdish issue is central to the democratisation process in Turkey!
Jak dotąd sprawa kurdyjska stanowi podstawowy problem procesu demokratyzacji w Turcji!
EnglishSecondly, the Kurdish issue: I would like to make my position here very clear.
Druga sprawa dotyczy Kurdów. W tym względzie chciałbym bardzo jasno wyrazić swoje stanowisko.
EnglishTen years ago, I could not have imagined that there would be television programmes in Kurdish.
Dziesięć lat temu nie wyobrażałabym sobie programów telewizyjnych w języku kurdyjskim.
EnglishIt is not solving the issues of the Kurdish minority on its territory.
Nie rozwiązuje problemów mniejszości kurdyjskiej na swoim terytorium.
EnglishThe question is: what measures will you take to protect the rights of Kurdish citizens?
Chcę zapytać, jakie środki zamierzają panowie podjąć w celu ochrony praw obywateli kurdyjskich?
EnglishThe Kurdish issue cannot be reduced solely to a social matter.
Kwestii kurdyjskiej nie można sprowadzać wyłącznie do rangi zagadnienia społecznego.
EnglishDuring this period, let us support the movement of solidarity with the Kurdish cause.
Wspierajmy ruch solidarności na rzecz sprawy kurdyjskiej.
EnglishThanks to the mandate, the Kurdish issue is being seen in a new light.
Dzięki temu mandatowi na kwestię kurdyjską pada nowe światło.
EnglishThe democratic opening of Turkey in relation to the Kurdish population is an example of such a development.
Demokratyczne otwarte podejście do ludności kurdyjskiej to przykład takiej zmiany.
EnglishAs we know, the party has been representing Kurdish interests in the Turkish Parliament since 2007.
Jak wiemy, partia ta od 2007 roku reprezentowała w tureckim parlamencie interesy kurdyjskie.
EnglishThe scope for finding a political solution to the Kurdish issue has been drastically curtailed.
Możliwość znalezienia politycznego rozwiązania kwestii kurdyjskiej została drastycznie ograniczona.
EnglishThe democratisation process in Turkey undoubtedly depends on the solution of the Kurdish issue.
Proces demokratyzacji w Turcji bez wątpienia uzależniony jest od rozwiązania problemu kurdyjskiego.
EnglishThe Kurdish issue, including its cultural and economic aspects, must likewise be addressed.
Kwestia kurdyjska, łącznie z jej kulturowymi i ekonomicznymi aspektami, musi również zostać rozwiązana.
EnglishThe government has made many good gestures in the past, and it is hard to speak of an anti-Kurdish campaign.
Rząd wykonał w przeszłości wiele dobrych gestów i trudno mówić o antykurdyjskiej nagonce.
EnglishFirst of all, support Iraqi Christians who have fled to the Kurdish region to build a new life.
Przede wszystkim o pomoc dla irackich chrześcijan, którzy uciekli do Kurdystanu, by zacząć nowe życie.
EnglishThe success of the new Kurdish 'Change' party is an example of the normalisation of political life in Iraq.
Sukces nowej kurdyjskiej partii "Zmiana” potwierdza unormowanie życia politycznego w Iraku.
EnglishThe democratic opening aimed notably at addressing the Kurdish issue has not yet met expectations.
Oczekiwań nie spełniło jeszcze otwarcie demokratyczne mające na celu odniesienie się do kwestii kurdyjskiej.
EnglishImportant progress has been made on the Kurdish question.
Istotny postęp został osiągnięty w kwestii kurdyjskiej.