"lad" translation into Polish


Did you mean: ląd
EN

"lad" in Polish

volume_up
lad {noun}
PL

"ład" in English

EN lad
volume_up
{noun}

But the lad knew not anything: only Jonathan and David knew the matter.
(Ale chłopiec nic nie wiedział, tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, co się działo.
And as the lad ran, he shot an arrow beyond him.
Tedy chłopiec bieżał; a on wystrzelił strzały dalej przedeń.
And Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not.
I wołał Jonatan za chłopcem: Spiesz się co najrychlej, nie stój.
lad (also: stripling)
There is a lad here, who hath five barley loaves, and two fishes: but what are these among so many?
Jest tu jedno pacholę, co ma pięcioro chleba jęczmiennego i dwie rybki; ale cóż to jest na tak wielu?
Those who are interested in poetry, the poem is "A Shropshire Lad" written by A.E.
Dla zainteresowanych poezją: to wiersz "Chłopak z Shropshire" autorstwa A.E.Housmana.
Czy ten chłopak jest nienormalny?
I was, by the way -- I'm an Essex lad, born and raised in Essex in the U.K.
Nawiasem mówiąc – jestem chłopakiem z Essex, tu się urodziłem i wychowałem. ~~~ Kto pochodzi z Anglii, zna reputację mieszkańców Essex.
lad (also: boy)
volume_up
chłopczyna {m} [coll.]
lad (also: boy)
volume_up
chłopaczyna {m} [coll.]

Synonyms (English) for "lad":

lad

Synonyms (Polish) for "ład":

ład

Context sentences for "lad" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd Jonathan gave his weapons unto his lad, and said unto him, Go, carry them to the city.
I dał Jonatan oręż swój chłopcu, który z nim był, i rzekł mu: Idź, odnieś do miasta.
EnglishAnd he said unto his lad, Run, find now the arrows which I shoot.
I rzekł do chłopca swego: Bież, szukaj prędko strzał, które ja wystrzelę.
EnglishAnd Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not.
I wołał Jonatan za chłopcem: Spiesz się co najrychlej, nie stój.
EnglishAnd they brought the lad alive, and were not a little comforted.
I przywiedli onego młodzieńca żywego, i byli nader ucieszeni.
EnglishAnd, behold, I will send the lad, [saying], Go, find the arrows.
A potem poślę chłopca, mówiąc mu: Idź, najdzij strzały.
EnglishWhen I was a young lad and entering politics, I was told that one does not talk to terrorists.
Kiedy jako młody człowiek rozpoczynałem karierę polityczną, powiedziano mi, że nie rozmawia się z terrorystami.
EnglishAnd God heard the voice of the lad.
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.
EnglishArise, lift up the lad, and hold him in thy hand.
I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishAnd God was with the lad, and he grew.
I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim.
Englishand Samson said unto the lad that held him by the hand, Suffer me that I may feel the pillars whereupon the house resteth, that I may lean upon them.
Zatem rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę jego.
EnglishAnd we said unto my lord, The lad cannot leave his father: for if he should leave his father, his father would die.
Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
EnglishAnd he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him.
I zrodziła ziemia trawę, ziele wydawające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishWe are in Parliament, lad.
EnglishYou can keep quiet, lad.
EnglishWell done lad! ~~~ You did it!
EnglishI was, by the way -- I'm an Essex lad, born and raised in Essex in the U.K.
Nawiasem mówiąc – jestem chłopakiem z Essex, tu się urodziłem i wychowałem. ~~~ Kto pochodzi z Anglii, zna reputację mieszkańców Essex.
EnglishBut a lad saw them, and told Absalom: and they went both of them away quickly, and came to the house of a man in Bahurim, who had a well in his court; and they went down thither.
Wszakże obaczył je niektóry sługa i powiedział Absalomowi.
EnglishIf I say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee; take them, and come; for there is peace to thee and no hurt, as Jehovah liveth.
A jeźli rzekę chłopcu: Owo strzały za tobą sam bliżej, przynieś je, tedy przyjdź; bo masz pokój, i nie stanieć się nic złego, jako żywy Pan.
EnglishAnd God said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy handmaid.
I zrodziła ziemia trawę, ziele wydawające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
Englishit will come to pass, when he seeth that the lad is not [with us], that he will die: and thy servants will bring down the gray hairs of thy servant our father with sorrow to Sheol.
I widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty.