"lamb" translation into Polish

EN

"lamb" in Polish

EN lamb
volume_up
{noun}

  1. general
  2. zoology
  3. gastronomy

1. general

lamb (also: sheepskin)
and he looked upon Jesus as he walked, and saith, Behold, the Lamb of God!
A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży!
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;
one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek roczny jeden na całopalenie.
lamb
Melanie picks up the lamb, puts it on the post, opens it up.
Melanie podnosi jagnię, kładzie, rozwiera mu nogi.
Melanie picks up another lamb, puts it on the post, band goes on the tail, band goes on the scrotum.
Melanie przyniosła następne jagnię, jedna gumka na ogon, druga na mosznę.
Let's do something that doesn't make the lamb squeal and bleed -- we're on in five continents, dude.
Żeby jagnię nie beczało i nie krwawiło.

2. zoology

lamb (also: yeanling)
volume_up
jagnię {n} [zool.]
Melanie picks up the lamb, puts it on the post, opens it up.
Melanie podnosi jagnię, kładzie, rozwiera mu nogi.
Melanie picks up another lamb, puts it on the post, band goes on the tail, band goes on the scrotum.
Melanie przyniosła następne jagnię, jedna gumka na ogon, druga na mosznę.
Let's do something that doesn't make the lamb squeal and bleed -- we're on in five continents, dude.
Żeby jagnię nie beczało i nie krwawiło.
lamb
volume_up
jagniątko {n} [zool.]

3. gastronomy

Sheep meat and lamb meat is a very healthy red meat.
Baranina i jagnięcina są bardzo zdrowym czerwonym mięsem.
A traditional dish from the north of England is the Lancashire hotpot made with lamb or beef, potatoes and onions.
Tradycyjną potrawą z północnej Anglii jest zaś jagnięcina lub wołowina duszona z cebulą i ziemniakami.
Subject: Marketing European beef and lamb products
Przedmiot: Sprzedaż europejskich wyrobów z wołowiny i jagnięciny

Synonyms (English) for "lamb":

lamb
English

Context sentences for "lamb" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf he offer a lamb for his oblation, then shall he offer it before Jehovah;
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
Englishone young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;
Cielca jednego młodego, barana jednego, i baranka jednego rocznego na paloną ofiarę;
EnglishIn France one out of every two legs of lamb consumed is sourced abroad.
We Francji jeden z każdych dwóch konsumowanych udźców jagnięcych jest pozyskiwany zagranicą.
Englishand he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity.
Owcę tę nagrodzi czworako, przeto iż to uczynił, a nie żałował go.
Englishand a tenth part for every lamb of the fourteen lambs;
A jedna dziesiąta część do każdego baranka z onych czternaście baranków.
EnglishThe one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;
Baranka jednego ofiarować będziesz poranku, a baranka drugiego ofiarować będziesz między dwoma wieczorami.
Englishand one tenth part for every lamb of the seven lambs;
A dziesiątę część jednę do każdego baranka z onych siedmiu baranków;
EnglishIs it the wolves in the Pyrenees or the Alps that are eating up the shepherds, or lamb imported from New Zealand?
Czy to wilki w Pirenejach i Alpach zjadają pasterzy lub owce sprowadzane z Nowej Zelandii?
EnglishFuture of the sheep/lamb and goat sector in Europe (debate)
Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (debata)
Englisha tenth part for every lamb of the seven lambs;
A dziesiątą część jednę do każdego baranka z onych siedmiu baranków;
Englisha tenth part for every lamb of the seven lambs;
Jedną dziesiątą część do każdego baranka z onych siedmiu baranków.
English" He who will not be saved by the lamb will be torn by the beast. "
Kogo nie zbawi Owieczka, tego Bestia rozerwie.
EnglishBut there was a time when the lion and the lamb did live together.
Ale był czas, kiedy lew i owca mieszkały razem.
EnglishAnd Abraham said, God will provide himself the lamb for a burnt-offering, my son.
EnglishAnd the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb: and if thou wilt not redeem it, then thou shalt break its neck.
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishYour lamb shall be without blemish, a male a year old: ye shall take it from the sheep, or from the goats:
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
EnglishThus shall they prepare the lamb, and the meal-offering, and the oil, morning by morning, for a continual burnt-offering.
Tak tedy ofiarować będą baranka i ofiarę śniedną i oliwę na każdy poranek, całopalenie ustwiczne.
EnglishFuture of the sheep/lamb and goat sector in Europe (
Przyszłość sektora hodowli owiec i kóz w Europie (
EnglishAnd if we brought her chicken, she'd want lamb broth.
Jakby dostała kurczaka, to by chciała rosół.
EnglishI'm like, this is not a good sign for this lamb, at all.