EN

Land {noun}

volume_up
1. politics
PL

land {masculine}

volume_up
1. "w Niemczech"
land
volume_up
Land {pr.n.} (of Germany)
Jestem szczęśliwa, że mogłam je wszystkie przedstawić w mojej audycji w publicznym radio, którą nazwałam ThePromisedLand.org
I was really lucky to have them all featured on my Corporation for Public Radio radio show called ThePromisedLand.org.
Jest to przypadek jednostronnej dyskryminacji, zwłaszcza w odniesieniu do wysokiej jakości samochodów produkowanych w moim macierzystym landzie Bawarii.
This is a case of unilateral discrimination against high-quality cars in particular, which are manufactured in my home Land of Bavaria.

Context sentences for "Land" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
Rząd obiecuje również ziemie i prawa do polowania na terenie sąsiednich stanów.
EnglishAnd Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.
Zatem Saul zatrąbił w trąbę po wszystkiej ziemi, mówiąc: Niech usłyszą Hebrejczycy.
EnglishAnd then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.
EnglishAnd Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.
A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miast w ziemi Galaadskiej.
EnglishMan knoweth not the price thereof; Neither is it found in the land of the living.
Nie wie człowiek śmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi żyjących.
EnglishAnd the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land?
Tedy rzekli słudzy Achisowi do niego: Izali nie ten jest Dawid, król ziemi?
EnglishThis abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
Te nieuprawiane grunty można by także wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej.
EnglishAnd the sons of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salecah:
A synowie Gadowi na przeciwko nich mieszkali w ziemi Bazan, aż do Selchy.
EnglishNow from the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour.
A od szóstej godziny stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny.
EnglishAre these factors taken into consideration when land-use policy is decided?
Jakie czynniki brane są pod uwagę przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego?
EnglishAnd Elon the Zebulunite died, and was buried in Aijalon in the land of Zebulun.
Potem umarł Elon Zabulończyk, i pogrzebiony jest w Ajalon w ziemi Zabulon.
EnglishThey land in Lampedusa and a few in Malta, and we are the only ones taking them in.
Uchodźcy trafiają na Lampedusę i Maltę, a my jesteśmy jedynymi, którzy ich przyjmują.
EnglishThe debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
Należy przeprowadzić dogłębną debatę na temat gruntów rolnych i własności gruntów.
EnglishAnd ye shall take one prince of every tribe, to divide the land for inheritance.
Księcia także jednego z każdego pokolenia weźmiecie dla podzielenia w dziedzictwo ziemi.
EnglishAgricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.
Katastrofa dotknęła też grunty uprawne, w tym 75% brytyjskich upraw grochu.
EnglishThe Internet is a meeting place, a forum for free information, a sort of common land.
Internet to miejsce spotkań, forum wolnych informacji, coś w rodzaju wspólnej ziemi.
EnglishThirdly, almost 80% of pollution of the marine environment originates from the land.
Po trzecie, blisko 80% zanieczyszczeń środowiska morskiego pochodzi z lądu.
EnglishThousands lost their belongings and large areas of land were laid waste.
Tysiące ludzi straciło swój dobytek, a ogromne obszary lądu zostały zdewastowane.
EnglishThey damage the land of indigenous peoples, with the result that they have to relocate.
Niszczą one glebę należącą do tej ludności, czego skutkiem jest jej emigracja.
EnglishHear this, O ye that would swallow up the needy, and cause the poor of the land to fail,
Słuchajcież tego, którzy pożeracie ubogiego, abyście wygubili chudziny z ziemi;