"land ownership" translation into Polish

EN

"land ownership" in Polish

EN

land ownership {noun}

volume_up

Similar translations for "land ownership" in Polish

Land noun
land noun
to land verb
ownership noun
owner noun

Context sentences for "land ownership" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe debate around agricultural land and land ownership should be conducted thoroughly.
Należy przeprowadzić dogłębną debatę na temat gruntów rolnych i własności gruntów.
EnglishHe did not pursue the pressing imperative of redistributing land ownership.
Nie prowadził niezwykle koniecznej redystrybucji własności ziemi.
EnglishIt is high time we recognised that land ownership and clean water are fundamental rights.
Najwyższa pora, abyśmy zdali sobie sprawę, że prawo własności ziemi i dostęp do czystej wody to prawa podstawowe.
EnglishFarmers should not be subsidised according to past yields or land ownership.
Rolnicy nie powinni otrzymywać finansowego wsparcia na podstawie wielkości plonów zebranych w przeszłości czy z tytułu własności ziemi.
EnglishThe American dream of individual land ownership turned out to be a very clever way to divide the reservation until nothing was left.
Amerykańskie marzenie o własności prywatnej okazało się bardzo sprytnym sposobem na całkowity podział rezerwatu.
EnglishThe financing of land ownership in developing countries needs to be looked at as an investment cost under the EIB external lending mandate.
Kosztem inwestycyjnym w mandacie zewnętrznym EBI w zakresie udzielania pożyczek może być finansowanie własności gruntów w krajach rozwijających się.
EnglishThis should include reform of the rules on land ownership and an end to unsustainable practices in land and forest management, including the exploitation of natural resources.
Powinno to obejmować reformę przepisów dotyczących własności ziemskiej oraz powstrzymanie niezrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej, w tym eksploatacji zasobów naturalnych.