EN landed
volume_up
{adjective}

volume_up
ziemski {adj. m}

Context sentences for "landed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat report that landed on President Johnson's desk when I was two years old -- 1965.
Ten raport wylądował na biurku prezydenta Johnsona kiedy miałem dwa lata. ~~~ 1965.
EnglishI was a freshman in college, and this was when we first landed on the Moon.
Byłem na pierwszym roku w college'u i wtedy po raz pierwszy wylądowaliśmy na Księżycu.
EnglishAll fish that have been caught and will not survive must be landed.
Wszystkie ryby, które zostały złowione, a nie przeżyją, muszą zostać wyładowane.
EnglishIn 2005, Iceland landed 367 tonnes of north-east Atlantic mackerel.
W roku 2005 Islandia złowiła na północnym wschodzie Atlantyku 367 ton makreli.
EnglishIt does not measure the amount of fish caught; it only measures the amount of fish landed.
Nie mierzy on ilości odłowionych ryb; mierzy tylko ilość ryb w wyładunku.
EnglishAs a result, all of this has landed before our Committee on Petitions.
W wyniku tego wszystkie te sprawy wylądowały w naszej Komisji Petycji.
EnglishMr President, last Sunday, a boat carrying 260 immigrants landed on our shores.
Panie przewodniczący, w zeszłą niedzielę łódź przewożąca 260 imigrantów przybiła do naszych brzegów.
EnglishHowever, the record holder landed just shy of the eight-foot mark, which is impressive.
Jednakże rekordowy dystans robi wrażenie: prawie dwa i pół metra.
EnglishAfter three months in a refugee camp, we landed in Melbourne.
Po trzech miesiącach w obozie dla uchodźców, wylądowaliśmy w Melbourne.
EnglishAnd when he had landed at Caesarea, he went up and saluted the church, and went down to Antioch.
A gdy przyszedł do Cezaryi, wstąpiwszy do Jeruzalemu a pozdrowiwszy zbór, szedł do Antyjochyi.
EnglishIn fact, they saw this people who landed at their shores as alien.
Ludzi, którzy tu przypłynęli postrzegali jako obcych przybyszów.
EnglishThis is a device of human making, and it landed in the outer solar system for the first time in human history.
Pojazd zbudowany przez ludzi wylądował po raz pierwszy na powierzchni księżyca innej planety.
EnglishThe music's half of me, but the other half -- I landed probably the best gig of all.
Połowa mnie to muzyka, a druga połowa...
EnglishWhen we landed on the drop-zone, everything had changed.
Kiedy lądowaliśmy w strefie zrzutów, wszystko zmieniło się.
EnglishThe octopus left my hands and then did the damnedest thing: It landed on the bottom in the rubble and -- fwoosh!
Ośmiornica zeszła z mojej ręki, a potem zrobiła coś niesamowitego!
EnglishMr Oettinger, I heard what you said at the beginning and I have the impression that the problem has landed with you.
Panie Komisarzu Oettinger! Słuchałem tego, co Pan mówił na początku.
EnglishTwo of them landed in the side door of his new Citroen.
I dwa z nich wylądowały w drzwiach jego nowego Citroena.
EnglishBut, you know, NASA screwed that up because they've sent these robots and they've landed it only in the deserts.
Ale, no wiecie, NASA schrzaniło, ponieważ wysłali tam roboty i umieścili je jedynie na pustyniach.
EnglishAnd of those 10 percent that landed, 16 percent didn't even go off; they were duds.
EnglishI fear that, with the EU's accession to the ECHR, we may have landed in a legal minefield.
Obawiam się, że w związku z podporządkowaniem się UE Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka możemy wejść na pole minowe.