EN lay-off
volume_up
{noun}

1. "permanent"

lay-off (also: layoff)
The sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Jedynym celem jest zwolnienie z pracy 24 pracowników, z których 12 należy do związków zawodowych.

2. "temporary"

Context sentences for "lay-off" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ And we thought we were going to be able to lay these debts off on our kids, but, guess what?
Myśleliśmy, że będziemy w stanie przenieść te długi na nasze dzieci, ale, wiecie co?
Englishto lay sb off
Englishto lay sb off
EnglishOh, lay off her, Angie.
EnglishIn view of the fact that this will involve significant help in solving the social impacts connected with the mass lay-off in this small community, I have voted for the adoption of this report.
Jako że uruchomienie środków zapewni znaczącą pomoc w zażegnywaniu skutków społecznych masowych zwolnień w tej małej społeczności, głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania.

Other dictionary words