EN leap
volume_up
{noun}

leap (also: bound, heist, hop, jump)
This is a potential leap forward for the European Union's democratic legitimacy.
To potencjalny skok naprzód z punktu widzenia legitymizacji demokratycznej Unii Europejskiej.
Alright, that is the leap that was very difficult for people to make.
To jest ten skok, który był dla niektórych bardzo trudny do wykonania.
Not only is it a technological leap forward, but I really do believe it's a bit of a cultural leap forward.
To nie tylko technologiczny, ale, jak sądzę, także kulturowy skok naprzód.
leap (also: bound, caper, pounce)
leap (also: jump)
The leap from plough to hi-tech tractor is not at all an appropriate one.
Przeskok od pługa do najnowocześniejszego traktora nie jest wcale podejściem właściwym.
If I made the leap into these new technologies, then how did we -- what happened before that?
Skoro zrobiłem przeskok do nowych technologii, należy wrócić do tego, co wydarzyło się wcześniej.
leap (also: blip, excess, jump, fling)
leap (also: caper, hop, jump, capriole)

Synonyms (English) for "leap":

leap

Context sentences for "leap" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf they were peering over your shoulder, you wouldn't leap back, like that.
Gdyby jedno z nich wpatrywało się w was, nie wzdrygnęlibyście się jak ja teraz.
EnglishToday we need that same leap in thinking for us to create a viable future.
Dzisiaj potrzebujemy podobnego skoku w myśleniu, aby stworzyć lepszą przyszłość.
EnglishIn other words, you take these comparable examples and the energy leap is enormous.
Innymi słowy, biorąc pod uwagę te porównywalne przypadki przepaść energetyczna jest ogromna.
EnglishThis may enable us to make the quantum leap to economic and social union in Europe.
Może nam to umożliwić wykonanie olbrzymiego skoku do unii gospodarczej i społecznej w Europie.
EnglishThe new directive represents a qualitative and quantitative leap forward in this respect.
Nowa dyrektywa oznacza w tym zakresie postęp jakościowy i ilościowy.
EnglishCampania could make a huge leap overnight towards becoming a recycling community.
Kampania mogłaby z dnia na dzień zrobić wielki krok i stać się regionem zajmującym się recyklingiem.
EnglishAll of this is a milestone, a quantum leap forward in patient safety.
Wszystko to jest ważnym osiągnięciem, krokiem milowym w obszarze bezpieczeństwa pacjentów.
EnglishWe therefore need to see a qualitative leap in Europe's initiative.
W związku z tym musimy dramatycznie podnieść jakość inicjatywy podejmowanej przez Europę.
EnglishThen sort of take a leap and think about the universe forming.
Następnie weźcie głęboki wdech i pomyślcie o formującym się wszechświecie.
EnglishWe must make the next quantum leap forward in our common foreign and security policy.
Musimy uczynić kolejny milowy krok naprzód w naszej wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa.
EnglishOut of his mouth go burning torches, And sparks of fire leap forth.
Nie upłoszy go strzała, a jako źdźbło są u niego kamienie z procy.
EnglishBut based on the positions, they took the educated leap of faith to do so.
Ale dzięki założeniom mogli wyruszyć w nieznane z rozwagą.
EnglishIt would be one gigantic leap backwards and a whiff of the old times if this were reintroduced.
Gdybyśmy mieli je ponownie analizować, byłby to gigantyczny krok wstecz i powiew przeszłości.
EnglishImplementation will show if they constitute a quantum leap.
Jednak dopiero ich wdrożenie pokaże, czy przyniosą one prawdziwy przełom.
EnglishWe would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Pamiętajmy zatem stare powiedzenie: "co nagle, to po diable”.
EnglishOn behalf of the Governing Council, I have continuously called for a “quantum leap” in governance.
W imieniu Rady Prezesów nieustannie apelowałem o dokonanie głębokiego przełomu w tej dziedzinie.
EnglishFor by thee I run upon a troop; By my God do I leap over a wall.
Bo w tobie przebiegłem wojsko, w Bogu moim przekroczyłem mur.
EnglishLinking this with visa policy is a leap that is currently very difficult to establish or specify.
Powiązanie tej kwestii z polityką wizową jest krokiem, który obecnie bardzo trudno jest podjąć czy określić.
EnglishAnd your spoil shall be gathered as the caterpillar gathereth: as locusts leap shall men leap upon it.
I będą zebrane łupy wasze, jako zbierają chrząszcze; a jako przypada szarańcza, tak oni przypadną na nie.
EnglishBut the challenge now is, in Mexico, to turn that small step into a giant leap for mankind.
Ale teraz na konferencji w Meksyku stoi przed nami wyzwanie, aby ten mały krok stał się wielkim skokiem dla ludzkości.