"leftist" translation into Polish

EN

"leftist" in Polish

EN leftist
volume_up
{adjective}

1. general

leftist
volume_up
lewacki {adj. m}
This is a typical leftist method of solving crime problems - by banning everything and everyone and, what is more, for 30 years.
To typowo lewacki sposób rozwiązywania problemów - zakazać wszystkim wszystkiego, a co gorsza, na kolejne 30 lat.

2. politics

leftist (also: left-wing)
volume_up
lewicowy {adj. m}
The resolution ignores the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, and of the Turkish people.
W rezolucji pomija się kwestię represjonowania robotników, związkowców oraz sił lewicowych w Turcji, podobnie jak tureckiego narodu.
In addition, it is silent about the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, as well as of the Kurdish minority.
Poza tym nie ma w niej żadnej wzmianki na temat represjonowania robotników, związkowców i sił lewicowych w Turcji, podobnie jak mniejszości kurdyjskiej.

Synonyms (English) for "leftist":

leftist

Context sentences for "leftist" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this respect, he is no different from his fellow leftist Hugo Chávez of Venezuela.
Po tym względem nie różni się on od swojego lewicowego kolegi Hugo Cháveza z Wenezueli.
EnglishMr Barroso, in a belated echo of his Trotskyist, his Maoist past, speaks like a true leftist.
Pan przewodniczący Barroso, w którego głosie dźwięczy echo jego trockistowskiej, maoistycznej przeszłości, mówi jak prawdziwy lewicowiec.
EnglishThe resolution ignores the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, and of the Turkish people.
W rezolucji pomija się kwestię represjonowania robotników, związkowców oraz sił lewicowych w Turcji, podobnie jak tureckiego narodu.
EnglishI have nothing against environmental friendliness, but these days the environment has been rendered unaffordable by leftist politicians.
Nie mam nic przeciwko produktom przyjaznym dla środowiska, lecz obecnie na ekologię nas nie stać dzięki politykom lewicy.
EnglishIn addition, it is silent about the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, as well as of the Kurdish minority.
Poza tym nie ma w niej żadnej wzmianki na temat represjonowania robotników, związkowców i sił lewicowych w Turcji, podobnie jak mniejszości kurdyjskiej.
EnglishMr Wilders is being persecuted by the leftist elite because he warns the Netherlands, Europe and the world about a fascist ideology that goes by the name of Islam.
Geert Wilders jest ścigany przez lewicową elitę, ponieważ ostrzega Niderlandy, Europę i świat przed faszystowską ideologią, która przybiera imię islamu.
EnglishWe need to put an end to these leftist refrains that do not do anything to help people who are being discriminated against, who are on the contrary stigmatised by them.
Musimy położyć kres tym lewicowym przyśpiewkom, które w żadnym stopniu nie pomagają osobom dyskryminowanym, a które są przez nie wręcz napiętnowane.