"let-up" translation into Polish

EN

"let-up" in Polish

EN let-up
volume_up
{noun}

2. American English

let-up
let-up

Similar translations for "let-up" in Polish

to let verb
let
Polish
let particle
Polish
to be up to verb
up adjective
up adverb
Polish
up preposition
to up verb

Context sentences for "let-up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
Przyspieszmy integrację Serbii, ale bez jakiegokolwiek łagodzenia wymogów.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Niech Europa najpierw oczyści własne działania i rozprawi się z tymi fałszywymi demokratami.
EnglishLet us take up this leadership in energy transition and the new economy.
Bądźmy takimi liderami w transformacji energetycznej i nowej gospodarce.
EnglishI think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
Sądzę, że dyskusja o pozytywnym DAS powinna toczyć się bez przerwy.
EnglishLet us swallow them up alive as Sheol, And whole, as those that go down into the pit;
Pożremyż ich żywo, jako grób, a całkiem, jako zstępujących w dół;
Englishlet her be shut up without the camp seven days, and after that she shall be brought in again.
niech będzie wyłączona przez siedem dni z obozu, a potem przyjęta będzie.
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
W moim kraju mówimy zazwyczaj, że głupotą jest dopuścić do tego, że ciepło ulatniać się będzie kominem.
EnglishThere's no doors or windows, but when you approach it, it will open up to let you in.
Nie ma ani drzwi, ani okien, ale jeśli się do niego zbliżysz, otworzy się przejście, abyś mógł wejść.
EnglishThis means there can be no let-up in the railways companies' efforts as they look to the future.
Oznacza to, że wysiłki spółek kolejowych nie mogą słabnąć, jeśli myślą one przyszłościowo.
EnglishSo I pulled out my little PDA, and I said, "Okay, let's look up my appointments for September 12th."
Wyciągnąłem więc swój palmtop i powiedziałem: "Ok, sprawdźmy moje spotkania z 12 września".
EnglishAnd let's start to speak up when people are assailing us with the noise that I played you early on.
Mówmy, gdy ludzie atakują nas dźwiękiem, który pokazałem wcześniej.
EnglishLet's go set up a company that teaches people, educates them, gives them the tools they need to keep going."
Załóżmy firmę, która uczy ludzi, edukuje ich, daje im potrzebne narzędzia."
EnglishIf any Member State does not agree, let it speak up.
Jeśli którekolwiek państwo członkowskie jest przeciwko, pozwólmy mu się wypowiedzieć.
EnglishThere is no mandate, with your blue card hanging up there, let me tell you.
Panie Pośle Duff, który podnosi niebieską kartkę! Niech mi będzie wolno powiedzieć Panu, że brakuje tu mandatu.
EnglishFor them and for all the others, let us live up to expectations.
Dla nich i dla wszystkich innych, dorównajmy oczekiwaniom.
EnglishYou'll see -- let's see, it's coming up possibly at the very end -- maybe not.
Zaraz to zobaczycie, chyba na samym końcu.
EnglishBut it was the countries that wanted it to go up, and we let them push it up for all sorts of reasons.
Ale to same kraje domagały się jej wzrostu, z różnych powodów.
EnglishLet them rise up and help you, Let them be your protection.
Niechże wstaną, i ratują was, i niechaj będą ucieczką waszą.
EnglishArise, and let us go up by night, and let us destroy her palaces.
Wstańcie, a wtargniemy w nocy, i rozwalmy pałace jej.
EnglishIn my opinion, it is impossible to like either globalisation or floods, let alone put up with them.
Moim zdaniem niemożliwe jest polubienie globalizacji ani powodzi, nie mówiąc już o godzeniu się na nie.