"lightning" translation into Polish

EN

"lightning" in Polish

EN lightning
volume_up
{noun}

lightning
And he sent out arrows, and scattered them; Lightning, and discomfited them.
Wypuścił i strzały, a rozproszył je, i błyskawicą potarł je.
How could this have gone by like lightning?
Jak czas mógł tak po prostu przelecieć jak błyskawica?
For as the lightning cometh forth from the east, and is seen even unto the west; so shall be the coming of the Son of man.
Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.
And early on, a lightning bolt hit a tree 20 paces away from us.
Na samym początku naszej przygody, piorun uderzył w drzewo jakieś 15 metrów od nas.
More people are killed by pigs, more people are killed by lightning strikes, more people are killed at soccer games in England.
Więcej ludzi zostaje zabitych przez świnie, piorun, albo podczas rozgrywek piłkarskich w Anglii.

Context sentences for "lightning" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English"Picked a lightning bug off the drum." ~~~ "Running at two kilocycles."
„Zdrapałem robaczka świętojańskiego z bębna” – „przy szybkości dwóch kilocykli”.
EnglishHe covereth his hands with the lightning, And giveth it a charge that it strike the mark.
Obłokami nakrywa światłość, i rozkazuje jej ukrywać się za obłok następujący.
EnglishWhen he made a decree for the rain, And a way for the lightning of the thunder;
On też prawo dżdżom postanowił, a drogę błyskawicom gromów.
EnglishThey turned out to be lightning or sources of electrical power.
Okazało się, że powodem są wyładowania atmosferyczne bądź źródła prądu elektrycznego.
EnglishNo lightning strike, no Russia, no existential chitchat.
Żadnego piorunu, żadnej Rosji, żadnych egzystencjonalnych pogaduszek.
EnglishYea, he ladeth the thick cloud with moisture; He spreadeth abroad the cloud of his lightning:
A ten się obraca w koło według rady jego, aby czynił wszystko, co Bóg rozkaże, na oblicze okręgu ziemskiego.
Englishit is sharpened that it may make a slaughter; it is furbished that it may be as lightning: shall we then make mirth?
Wyostrzony jest na pomordowanie ku zabiciu naznaczonych, wypolerowany jest, aby się lśnił.
EnglishAnd suddenly, like a bolt of lightning, the answer came to him.
Odpowiedź przyszła jak grom z jasnego nieba.
EnglishWho hath cleft a channel for the waterflood, Or the way for the lightning of the thunder;
EnglishThe challenges we face may be the gravest for generations, and they are evolving at lightning speed.
Wyzwania, jakie przed nami stoją mogą okazać się najpoważniejszymi od pokoleń - a rozwijają się one w tempie błyskawicznym.
EnglishYou might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Można by więc zapytać, czy Frontex nie ma być tylko piorunochronem, który uspakaja obywateli Europy.
EnglishDost thou know how God layeth [his charge] upon them, And causeth the lightning of his cloud to shine?
EnglishMy second point is that the United States Government and the Federal Reserve System reacted vigorously and with lightning speed.
Po drugie, rząd Stanów Zjednoczonych i amerykański system rezerwy federalnej zareagowali na tę sytuację błyskawicznie i mocno.
EnglishAnd lightning struck.
EnglishAnd Jehovah shall be seen over them; and his arrow shall go forth as the lightning; and the Lord Jehovah will blow the trumpet, and will go with whirlwinds of the south.
Bo się Pan ukaże przeciwko nim, a jako blask wyniknie strzała jego; panujący, mówię, Pan zatrąbi w trąbę, a pójdzie w wichrach południowych.
EnglishBecause some people think that the $100 laptop just happened a year ago, or two years ago, or we were struck by lightning -- this actually has gone back a long time, and in fact, back to the '60s.
W 1982 roku pracowałem z nim w Senegalu. ~~~ Niektórzy sądzą, że projekt laptopa za 100 $ powstał rok temu, czy że dwa lata temu nagle nas olśniło.
EnglishMr President, Commissioners, I must make one comment: when things are blowing up around the world, it is clear that a small currency and a small market like Sweden's are hit lightning-fast.
Panie przewodniczący, panowie komisarze! Muszę zgłosić jedną uwagę: kiedy coś na świecie szwankuje, jasnym jest, że mała waluta i mały rynek taki jak rynek szwedzki natychmiast to odczuje.