"lineage" translation into Polish

EN

"lineage" in Polish

EN lineage
volume_up
{noun}

1. general

lineage (also: linage)
lineage (also: linage)

2. "C/U"

lineage (also: deduction)
volume_up
wywód {m} (wykrywanie początku)

Synonyms (English) for "lineage":

lineage

Context sentences for "lineage" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe earliest members of our lineage, the genus Homo, were darkly pigmented.
Najstarsi członkowie naszego rodu, rodzaju Homo, byli ciemnoskórzy.
EnglishEverybody in this room, everybody in the world, falls into a lineage somewhere on these trees.
Wszyscy na tej sali i wszyscy na świecie należą do któregoś z rodów na tych drzewach.
EnglishThe TPO receptor is predominantly expressed on the surface of cells of the myeloid lineage.
Ekspresja receptora trombopoetyny zachodzi przeważnie na powierzchni komórek linii mieloidalnej.
EnglishIt's an amazing feeling to have that lineage. ~~~ And so I'm here standing on the shoulders of many people.
Nie jestem tu dzisiaj osamotniony Jest mnóstwo osób razem ze mną na tej scenie, właśnie teraz.
EnglishThese are animals whose lineage dates back about 100 million years.
Te zwierzęta istnieją od około 100 milionów lat.
EnglishIt's not confined to its own lineage.
Jednostka nie jest ograniczona do własnej linii.
EnglishWhy, for example, is action not being taken to analyse the DNA of all these children, with the twofold aim of protecting minors and confirming their lineage?
Dlaczego, na przykład, nie podejmuje się działań w kierunku analizy DNA tych wszystkich dzieci, aby zarazem chronić nieletnich i określać ich pochodzenie?
EnglishWhether we're born in San Francisco, or Sudan, or close to the heart of the Milky Way galaxy, we are the products of a billion-year lineage of wandering stardust.
Czy urodziliśmy się w San Francisco, czy w Sudanie... ...czy w okolicach centrum Drogi Mlecznej... ...pochodzimy od unoszącego się w przestrzeni od miliardów lat gwiezdnego pyłu.