EN to look over
volume_up
{verb}

1. general

to look over (also: to examine, to glance at, to see)
volume_up
obejrzeć {pf. v.}
And we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Nagle rozległo się odległe klaskanie. ~~~ Obejrzałem się.
to look over (also: to behold, to inspect, to see, to watch)
volume_up
oglądać {ipf. v.}
to look over (also: to tour, to visit)
to look over (also: to explore, to sightsee, to visit)
volume_up
zwiedzać {ipf. v.}

2. "troops, recruits"

to look over (also: to overhaul)
to look over (also: to overhaul)

Similar translations for "to look over" in Polish

look noun
look
Polish
look interjection
Polish
to look verb
over adverb
Polish
over preposition

Context sentences for "to look over" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) OK, a little bit closer, come over -- they look really nervous up here.
(Śmiech) OK, jeszcze bliżej, podejdź tu -- wyglądają na zdenerwowanych.
EnglishAnd if you really want to see the difference, you look at the toilet over here.
Jeśli naprawdę chcemy zobaczyć różnicę należy spojrzeć na toaletę.
EnglishThey will have the chance to look over the walls of their own country.
Będą mieć okazję, aby spojrzeć ponad murami otaczającymi ich kraj.
EnglishAnd you'd kind of look over their shoulder on the Tube to see if they were reading your article.
Spoglądałem przez ramię, żeby sprawdzić, czy ta osoba czyta mój artykuł.
EnglishAnd we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
Nagle rozległo się odległe klaskanie. ~~~ Obejrzałem się.
EnglishWe found we could begin to look at interventions over the centuries, from the Buddha to Tony Robbins.
Postanowiliśmy prześledzić interwencje używane od wieków, od Buddy do Tony'ego Robbinsa.
EnglishSo these are what our fears look like over time in our media.
Więc tak wyglądają nasze lęki na przestrzeni czasu w mediach.
English. ~~~ And I go over and look.
20 minut przed wyścigiem na stadionie olimpijskim......wywieszono listy zawodniczek.
EnglishLook, when he gets over this thing... you and me, we'll road trip to the city... catch the Yanks.
Słuchaj, gdy to wszystko się skończy...... ty i ja zrobimy sobie wycieczkę do miasta...... na mecz Yasnkesów.
English(Laughter) So he said, "Well I'll come over and look at it."
Mówił, że kupiła nowe krzesło z wyższej półki.
EnglishIn fact, I can look over here, and this is kind of a little simplified food web that's going on with the creatures.
Ta opcja pokazuje, co żyje na tej planecie i daje pojęcie o różnorodności życia, które stworzyliśmy.
EnglishWe have to look over generations to understand it.
Trzeba spojrzeć przez wiele pokoleń by to zrozumieć.
EnglishAnd as I look back over 30 years ago, it was a little naive to think at that age that I could. ~~~ But I wanted to.
Patrząc wstecz, to z perspektywy 30 lat wiem, że byłem naiwny myśląc, że w tym wieku mogę, ale na pewno chciałem.
EnglishAnd I'm sure you have lots of questions, which I very much look forward to addressing over the next 72 hours, while I'm here.
A ja chętnie odpowiem na wszystkie wasze pytania.
EnglishBut the interesting point is, if you look over the 1990s, within a few years the organisms evolved to be more mild.
To duże pole do działania dla doboru naturalnego. ~~~ Co ciekawe, jeśli spojrzeć na lata 90, w ciągu paru lat bakterie stały się łagodniejsze.
EnglishLook at my computer over there!" (Laughter)
EnglishBefore that, let me look back briefly over the period of almost 10 years since the guidelines on the death penalty were adopted.
Przedtem jednak pozwolę sobie dokonać krótkiego przeglądu prawie 10-letniego okresu, jaki dzieli nas od przyjęcia wytycznych w sprawie kary śmierci.
EnglishWhen they look over each others' fences, it is not each other they see, but the Turkish Cypriots, who find themselves caught between two stools.
Kiedy patrzą na siebie spoza swoich murów, nie widzą siebie nawzajem, lecz Turków cypryjskich, którzy znajduje się między młotem a kowadłem.
EnglishRussia, Minister, is evolving into a closed society where the ruling regime would prefer not to allow anyone to look over its shoulders.
Rosja, panie ministrze, zmierza w stronę zamkniętego społeczeństwa, w którym reżim rządzący wolałby nikomu nie pozwalać, aby zaglądano mu przez ramię.
EnglishAnd yet we only have to look back over the last 50 to 60 years to see the enormous changes that have gone on, even within our own continent.
Wystarczy jednak prześledzić rozwój wypadków przez ostatnich 50, czy 60 lat, żeby dostrzec olbrzymie zmiany, które zaszły nawet na naszym kontynencie.