EN

love {noun}

volume_up
The love of one human being for another is never lessened by gender or sexuality: it is love.
Miłość jednego człowieka do drugiego nie słabnie z powodu jego płci lub seksualności: to nadal miłość.
So it's actually drearier than self-love; it's unrequited self-love.
. ~~~ To miłość nieodwzajemniona.
The second of these three brain systems is romantic love: that elation, obsession of early love.
Drugi to miłość romantyczna: uniesienie, obsesja wczesnej miłości.
Miło znów cie widzieć, kochanie.
Postaraj się nie ruszać, kochanie.
And it's about loving people really well.
I kochanie ludzi naprawdę dobrze.
So this is the lab at the high school, and the principal there is in love with this room.
. ~~~ Główną ideą jest zakochanie się w nim.

Context sentences for "love" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
EnglishI love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
EnglishWe are talking here about the European social model that we want and that we love.
Mówimy tu o europejskim modelu społecznym, którego pragniemy i który kochamy.
EnglishGreat peace have they that love thy law; And they have no occasion of stumbling.
Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia.
EnglishThey pine for love, they live for love, they kill for love, and they die for love.
Usychają z miłości, żyją dla miłości, zabijają z miłości, umierają z miłości.
EnglishAnd what struck me immediately was how in love the two of these people were.
Od razu rzuciło mi się w oczy, jak bardzo dziewczynka i jej babka się kochają.
EnglishSo, drawing on my love of typography, I immersed myself into this project.
Zatem, z całą swoją miłością do typografii, dałam się pochłonąć temu projektowi.
EnglishLet him kiss me with the kisses of his mouth; For thy love is better than wine.
Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.
EnglishBut I want to start with my work on romantic love, because that's my most recent work.
Zacznę od pracy nt. romantycznej miłości, ponieważ tym zajmowałam się ostatnio.
EnglishForsake her not, and she will preserve thee; Love her, and she will keep thee.
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
EnglishWell, this experience of love, and the experience of design, to me, are interchangeable.
Więc, to doświadczenie miłości i doświadczenie projektowe, dla mnie są wymienne.
EnglishGamers love to be attached to awe-inspiring missions to human planetary-scale stories.
Gracze uwielbiają być częścią budzących grozę misji, wydarzeń na skalę planetarną.
Englishin that thou lovest them that hate thee, and hatest them that love thee.
Miłując te, którzy cię mają w nienawiści, a nienawidząc tych, którzy cię miłują.
EnglishAnd if you guys have ideas to help us solve this, we'd love to hear about it.
I jeśli ktoś z was ma pomysł jak rozwiązać ten problem, z przyjemnością go wysłuchamy.
EnglishThis is my commandment, that ye love one another, even as I have loved you.
Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował.
EnglishPeople have often asked me whether what I know about love has spoiled it for me.
Ludzie często pytają mnie czy wszystko co wiem o miłości nie psuje mi przypadkiem zabawy.
EnglishJacques Delors once said: 'One cannot fall in love with a Single Market'.
Jacques Delors powiedział kiedyś: "W jednolitym rynku nie można się zakochać”.
Englishand love the chief place at feasts, and the chief seats in the synagogues,
Nadto miłują pierwsze miejsca na wieczerzach, i pierwsze stołki w bóżnicach.
Englishwith all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
Ze wszelaką pokorą i cichością, i z nieskwapliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
EnglishI feel, still, a very strong connection of love for all of these people and for the land.
Odczuwam wciąż bardzo silny związek z wszystkimi tamtymi ludźmi i z tamtą ziemią.