EN loved
volume_up
{adjective}

loved (also: beloved, dear)
volume_up
kochany {adj. m}
And he alone will be loved by Qingcheng, beauty of beauties
I on sam będzie kochany przez Qingcheng, piękność na pięknościami.
I would like to say that Italy, a country held in high esteem and loved for its civilised values, asks Europe to fulfil its role in strengthening security and fostering integration.
Chcę powiedzieć, że Włochy, kraj poważany i kochany za swe wartości cywilizacyjne, zwraca się do Europy o wypełnienie jej roli w umacnianiu bezpieczeństwa i dążeniu do integracji.

Context sentences for "loved" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSince that day, neither his family nor his loved ones have had any news of him.
Od tego czasu ani jego rodzina, ani jego bliscy nie mieli o nim wiadomości.
EnglishI loved when he was talking about this other world that's right next to this world.
Cudownie opowiadający o innym świecie, równoległym do tego, w którym żyjemy.
EnglishThis is my commandment, that ye love one another, even as I have loved you.
Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował.
EnglishJesus Christ loved animals: 'I desire mercy, not sacrifice,' said the Saviour.
Jezus Chrystus kochał zwierzęta: "Miłosierdzia chcę, a nie ofiary”, powiedział Zbawiciel.
EnglishAll my familiar friends abhor me, And they whom I loved are turned against me.
Brzydzą się mną wszyscy najwierniejsi moi, a którychem umiłował, stali mi się przeciwnymi.
EnglishNay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.
Ale w tem wszystkiem przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
EnglishAnd Saul saw and knew that Jehovah was with David; and Michal, Saul's daughter, loved him.
A widząc Saul, i bacząc, że Pan był z Dawidem, a iż Michol, córka jego, miłowała go,
EnglishI loved watching planes barrel over our holiday home in the countryside.
Uwielbiałem oglądać samoloty zataczające koła nad naszym domkiem wypoczynkowym na wsi.
EnglishHe said that his father loved mankind in general, but hated every individual in particular.
Powiedział, że jego ojciec kochał całą ludzkość, ale nienawidził poszczególnych osób.
EnglishWe also pay tribute to the women, mothers and families fighting for the rights of loved ones.
Składamy także hołd kobietom, matkom i rodzinom walczącym o prawa dla swych bliskich.
EnglishThirty-nine days have passed... since we lost our thirty-nine loved ones... friends, and teachers.
39 dni minęło odkąd utraciliśmy naszych 39 ukochanych przyjaciół i nauczycieli.
EnglishSo I decided to do the experiment that I would have loved The Economist to do with me.
Więc postanowiłem zrobić eksperyment, i chciałbym żeby The Economist przeprowadził go ze mną.
EnglishOur research has shown that the parents and close loved ones of these children adore them.
Nasze badania pokazały, że rodzice i bliscy tych dzieci uwielbiają je.
EnglishLadies and gentlemen, you all know the Washington Consensus: you loved it.
Panie i Panowie! Znacie konsensus z Waszyngtonu: pokochaliście go.
EnglishI would also like, on this note, to express my sincere sympathy to their families and loved ones.
W tym duchu chcę również wyrazić moje szczere współczucie dla ich rodzin i bliskich.
Englishbut God, being rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował.
EnglishAt this time, we once again join those still mourning their loved ones.
W tych dniach łączymy się ponownie z osobami pozostającymi w żałobie po swoich najbliższych.
Englishbut unto Hannah he gave a double portion; for he loved Hannah, but Jehovah had shut up her womb.
Ale Annie dał jednę część wyborną; bo Annę miłował, chociaż był Pan żywot jej zamknął.
EnglishWe send our condolences to his loved ones in their hour of grief.
W tych trudnych chwilach składamy również kondolencje rodzinie i bliskim.
EnglishAnd it came to pass afterward, that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah.
I stało się potem, że się rozmiłował niewiasty w dolinie Sorek, której imię Dalila.