"lupus" translation into Polish

EN

"lupus" in Polish

PL
PL

EN lupus
volume_up
{noun}

1. medicine

lupus
volume_up
toczeń {m} [med.]
Anaphylaxis, systemic lupus erythematosus rheumatoid arthritis
toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów
Toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, discoid lupus erythematosis
Martwica toksyczna naskórka, rumień wielopostaciowy, toczeń rumieniowaty przewlekły
including rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, scleroderma, Sjögren's syndrome and dermatomyositis/ polymyositis.
tkankom), w tym reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty narządowy, twardzina skóry, zespół Sjögrena oraz zapalenie skórno- mięśniowe/ zapalenie wielomięśniowe.

Context sentences for "lupus" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese antibodies are thought to be linked to the development of lupus kidney disease.
Uważa się, że przeciwciała te związane są z rozwojem choroby nerek w przebiegu tocznia.
EnglishLupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis
Zespół toczniopodobny, reakcje nadwrażliwości na światło, zapalenie naczyń
EnglishReports of lupus and lupus-like syndromes, however, remain uncommon.
Jednakże doniesienia o występowaniu tocznia i zespołu toczniopodobnego nie zdarzają się często.
EnglishLupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis
Zespół toczniopodobny, reakcje nadwrazliwości na światło, toskyczne martwicze oddzielanie się naskórka
EnglishSarcoidosis, exacerbation of sarcoidosis Systemic lupus erythematosus, vasculitis, rheumatoid
objawów), zespół Vogt- Koyanagi- Harada, ostre reakcje nadwrażliwości obejmujące pokrzywkę, obrzęk aż
EnglishThe possibility of exacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported.
Donoszono o możliwości zaostrzenia lub uczynnienia tocznia rumieniowatego układowego (systemic lupus erythematosus, SLE).
EnglishLupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis
Zespół toczniopodobny, reakcje nadwrażliwości na światło, zapalenie naczyń skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
EnglishLupus-like syndrome, photosensitivity reactions, skin vasculitis, toxic epidermal necrolysis
Zespół toczniopodobny, rekacje nadwrażliwości na światło, zapalenie naczyń skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
EnglishExacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazide diuretics.
Istnieją doniesienia o zaostrzeniu lub aktywacji tocznia rumieniowatego po przyjęciu diuretyków tiazydowych.
EnglishNo patients developed lupus nephritis or central
zc pacjentów poprawił się po odstawieniu leczenia.
EnglishExacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazides.
U osób stosujących leki z grupy tiazydów zgłaszano przypadki zaostrzenia lub wystąpienia tocznia rumieniowatego układowego.
EnglishExacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazide diuretics.
Opisano przypadki nasilenia lub uaktywnienia tocznia rumieniowatego podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych.
EnglishExacerbation of systemic lupus erythematosus
zaostrzenie toczenia rumieniowatego układowego
EnglishExacerbation or activation of systemic lupus erythematosus has been reported with the use of thiazide diuretics.
Donoszono o zaostrzeniu lub uaktywnieniu się tocznia rumieniowatego podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych.
EnglishOn rare occasions, you may develop signs and symptoms of a disease called lupus (persistent rash, fever, joint pain and tiredness).
W rzadkich przypadkach mogą pojawić się objawy i oznaki choroby zwanej toczniem (utrzymująca się wysypka, gorączka, ból stawów i znużenie).
Englishlupus-like reactions.
EnglishThis includes Rheumatoid Arthritis and off-label autoimmune diseases, including Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and Vasculitis.
Dotyczy to reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób autoimmunizacyjnch poza wskazaniem leku, w tym tocznia rumieniowatego układowego (SLE) i zapalenia naczyń.
EnglishSerious skin reactions reported from postmarketing experience include erythema multiforme, Stevens Johnson syndrome and cutaneous lupus erythematosus.
Ciężkie reakcje skórne zgłaszane po wprowadzeniu preparatu do obrotu obejmowały rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa- Johnsona oraz skórną postać tocznia rumieniowatego.