"to make believe" translation into Polish

EN

"to make believe" in Polish

EN to make believe
volume_up
{verb}

to make believe (also: to affect, to copy, to dissemble, to dissimulate)
volume_up
udawać {ipf. v.}
I go everywhere to make believe it's Iran.
Jeżdżę wszędzie, by udawać, że to Iran.
to make believe (also: to fake, to feign)
volume_up
pozorować {ipf. v.}
to make believe (also: to pretend)

Context sentences for "to make believe" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are microbes out there that actually make gasoline, believe it or not.
Wierzcie w to lub nie, ale istnieją bakterie, które produkują benzynę.
EnglishBut it doesn't make me believe that we're in world that can live without war yet.
Jednak nie sprawia, że wierzę, że świat potrafi istnieć bez wojen.
EnglishIt's not fiction, it's not story tales, it's not make-believe; it's cold, hard science.
To nie jest fikcja, bajka ani wymysł, to bezlitosna nauka.
EnglishFor the simulator to make you believe that different outcomes are more different than in fact they really are.
Symulator sprawia, że wierzysz iż efekty różnych działań są zupełnie inne niż faktycznie.
EnglishIt is our joint responsibility to make authoritarian rulers believe that we take our basic values seriously.
Przekonanie autorytarnych przywódców, że poważnie traktujemy nasze podstawowe wartości, jest naszym wspólnym zadaniem.
EnglishWhen we charge taxes, whether throughout the world, or only in Europe, I believe we make our companies less competitive.
Gdy nakładamy podatki - na świecie lub tylko w Europie - obniżamy moim zdaniem konkurencyjność naszych firm.
EnglishAnd, we're just about to announce the Zinio Reader product that I believe will make magazines even more enjoyable to read.
Niebawem ogłosimy premierę nowego produktu, Zinio Reader, który jeszcze bardziej uprzyjemni czytanie czasopism.
EnglishThe ability to make people believe.
Zdolność wmawiania ludziom różnych rzeczy.
EnglishThis isn't story tale; it's not make-believe.
EnglishIt's incumbent upon us, and this organization, I believe, to make clarity, transparency and empathy a national priority.
Od nas i tej organizacji zależy, Od nas i tej organizacji zależy, żeby jasność, przejrzystość, i empatia stały się narodowym priorytetem.
EnglishThis would, I believe, make for a 'win-win' situation in terms of employment, innovation, competitiveness and the environment.
To, jak sądzę, doprowadziłoby do sytuacji korzystnej dla wszystkich pod względem zatrudnienia, innowacji, konkurencyjności i środowiska.
EnglishOr is it instead to be an EU which did admittedly include ambitious objectives in the Treaty, but which everyone knows was only playing make-believe?
Czy raczej Unia, która co prawda wpisała ambitne cele do Traktatu, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą, że to "na niby”?
Englishto make sb believe
EnglishNevertheless, this term is used time and time again to make people believe that many immigrants return to their countries of origin further down the line.
Niemniej jednak terminu tego używa się czasem, aby przekonać obywateli, że wielu imigrantów wraca do kraju swojego pochodzenia.
EnglishWith the new proposal, we will make an assessment - I believe a very honest and objective assessment - of what went right and what went wrong with the Lisbon strategy.
Wraz z nową propozycją sporządzimy ocenę - mam nadzieję rzetelną i obiektywną - tego, co poszło dobrze, a co źle w strategii lizbońskiej.
EnglishWe bear a share of the responsibility for ensuring that people are not marginalised and that they do not withdraw into parallel societies or a world of make-believe.
Ponosimy współodpowiedzialność za zapewnienie, by ludzie nie byli traktowani marginalnie oraz nie przenosili się do podobnych sfer społecznych czy do świata fantazji.
EnglishThe anti-Strasbourg group is becoming organised and flexing its muscles more and more, in an attempt to make people believe that Parliament is unanimously against Strasbourg.
Grupa antystrasburska organizuje się i coraz bardziej napina muskuły, starając się przekonać społeczeństwo, że Parlament jednomyślnie sprzeciwia się Strasburgowi.
EnglishIf you're leaning forward, he will try and slightly change the neuro-linguistic nature of his face, because we went out with this strong idea: how can we make you believe that something's real?
Jeśli nachylisz się w przód, Milo nieznacznie zmieni neurolingwistyczny wyraz twarzy, bo uznaliśmy, że w ten sposób przekonamy użytkownika o autentyczności.