"to make land" translation into Polish

EN

"to make land" in Polish

EN to make land
volume_up
{verb}

to make land
to make land

Context sentences for "to make land" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne: fewer people on a fixed amount of land make investing in property a bad bet.
Po pierwsze, mniej ludzi na określonym obszarze uczyni inwestycje w nieruchomości nieopłacalnymi.
EnglishAnd I will make the land desolate, because they have committed a trespass, saith the Lord Jehovah.
A podam ziemię ich na spustoszenie, przeto, iż się dopuścili przestępstwa, mówi panujący Pan.
EnglishWe need to make the land that we have productive.
Musimy zadbać o produktywność ziemi, którą mamy.
EnglishThey can't actually make them land.
2,5 centymetra nad ziemią wszystko wyłączają.
EnglishPlease go out and do what you can to make this a land full of places that are worth caring about and a nation that will be worth defending.
A więc zróbcie co się da, aby było więcej miejsc zasługujących na troskę, a ten naród był wart obrony.
Englishto make their land an astonishment, and a perpetual hissing; every one that passeth thereby shall be astonished, and shake his head.
Tak, abym podał ziemię ich na spustoszenie, na świstanie wieczne, aby każdy, ktoby szedł przez nią, zdumiał się, i kiwał głową swoją.
Englishfor ye compass sea and land to make one proselyte; and when he is become so, ye make him twofold more a son of hell than yourselves.
iż obchodzicie morze i ziemię, abyście uczynili jednego nowego Żyda; a gdy się stanie, czynicie go synem zatracenia, dwakroć więcej niżeliście sami.
EnglishIt combines experience and new ideas; it reflects the broad range of approaches and sensibilities that make Europe this wonderful land of ideas.
Łączy on doświadczenie i nowe pomysły, reprezentuje szeroki wachlarz podejść i wrażliwości, dzięki którym Europa jest tą wspaniałą krainą idei.
EnglishBehold, the day of Jehovah cometh, cruel, with wrath and fierce anger; to make the land a desolation, and to destroy the sinners thereof out of it.
Oto dzień Pański srogi idzie w zapalczywości i popędliwości gniewu, aby obrócił tę ziemię w pustynię, a grzeszników jej aby z niej wygładził.
EnglishThis suffering is why we must make Europe a land of the law and of rights, of sacred laws, particularly when we talk about reception.
To właśnie z powodu tego cierpienia musimy uczynić Europę miejscem poszanowania prawa, świętego prawa, szczególnie w odniesieniu do przyjmowania imigrantów.
EnglishAnd I will make the rivers dry, and will sell the land into the hand of evil men; and I will make the land desolate, and all that is therein, by the hand of strangers: I, Jehovah, have spoken it.
I wysuszę rzeki, a zaprzedam ziemię w rękę złośników; a tak spustoszę ziemię, i pełność jej przez rękę cudzoziemców.
EnglishAnd the land trembleth and is in pain; for the purposes of Jehovah against Babylon do stand, to make the land of Babylon a desolation, without inhabitant.
Tedy zadrży ziemia, i rozboleje się, gdy wykonane będą przeciwko Babilonowi myśli Pańskie, aby obrócił ziemię Babilońską w pustynię, aby została bez obywatela.
EnglishAnd I will stretch out my hand upon them, and make the land desolate and waste, from the wilderness toward Diblah, throughout all their habitations: and they shall know that I am Jehovah.
Bo rękę swoję wyciągnę przeciwko nim, i uczynię tę ziemię spustoszoną i bardziej spustoszoną niż pustynię Dyblat, we wszystkich mieszkaniach ich.
EnglishFor out of the north there cometh up a nation against her, which shall make her land desolate, and none shall dwell therein: they are fled, they are gone, both man and beast.
Bo przyciągnie przeciwko niemu naród z północy, który ziemię jego obróci w pustynię, tak, że nie będzie, coby mieszkał w niej; tak ludzie jako i bydlęta ruszą się i odejdą.
EnglishWhen I shall make the land of Egypt desolate and waste, a land destitute of that whereof it was full, when I shall smite all them that dwell therein, then shall they know that I am Jehovah.
Gdyż obrócę ziemię Egipską w spustoszenie, a ziemia będzie wypróżniona z pełności swojej, gdy pobiję wszystkich mieszkających w niej; i dowiedzą się, żem Ja Pan.
Englishtherefore, behold, I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt an utter waste and desolation, from the tower of Seveneh even unto the border of Ethiopia.
Przetoż oto Ja będę przeciwko tobie i przeciwko rzece twojej, i podam ziemię Egipską w spustoszenie, i we srogie poburzenie, od wieży Sewene aż do granic Murzyńskich.