EN make-up
volume_up
{noun}

1. general

make-up (also: makeup)
A big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face.
Gruby chiński makijaż jest między innymi po to, by nie stracić twarzy.
He cannot see me with these pants and no make-up!
Nie moze mnie zobaczyć w tych spodniach i bez makijażu!
make-up (also: agreement, arrangement, deal, makeup)
make-up (also: composition, dump, makeup, squad)
This, however, is not recognised when calculating the goods and services that make up the GDP of a country.
Prace związane z prowadzeniem domu nie są jednak uwzględniane podczas obliczania towarów i usług wchodzących w skład PKB.
- (LT) In 2009 the make-up of both Parliament and the Commission will change; nevertheless, the continuity of work will be maintained.
- (LT) W 2009 r. zmieni się skład zarówno Parlamentu, jak i Komisji. Niemniej ciągłość pracy zostanie utrzymana.
Tomorrow, we will be ratifying the new European Commission, of which women make up only a third.
Jutro zatwierdzimy nową Komisję Europejską, w której kobiety stanowią zaledwie jedną trzecią składu.
make-up (also: makeup)

2. "sb's"

make-up (also: character, grit, nature, makeup)

3. theatre

make-up (also: makeup)

4. print

make-up (also: makeup)

Context sentences for "make-up" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishYour child should not take a double dose to make up for a forgotten individual dose.
Dziecko nie powinno przyjąć dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishSmall and medium-sized enterprises make up over 99% of all enterprises in Europe.
Małe i średnie przedsiębiorstwa to ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw europejskich.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Ja mieszkam na terenie Słowacji, gdzie Romowie stanowią 10% całej ludności.
EnglishIn the infinitely complex network of relationships and connections that make up life.
W nieskończenie złożonej sieci zależności i połączeń, które składają się na życie.
EnglishYour doctor or nurse will make it up into a solution that will be given as an injection.
Lekarz lub pielęgniarka sporządzi roztwór, który będzie podany we wstrzyknięciu.
EnglishIf you forget to use ADVATE Do not inject a double dose to make up for a forgotten dose.
Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
EnglishLet us do more to make up for this now.
Haiti zawiodła społeczność międzynarodowa, zróbmy więcej, żeby się teraz zrehabilitować.
EnglishDo not take a double dose to make up for a forgotten dose, please contact your doctor.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishThere were scores of retouchers and lighting experts and make-up experts.
Zatrudniano dziesiątki retuszerów, specjalistów od światła i makijażystów.
EnglishDo not take a double dose to make up for forgotten individual doses.
Nie należy przyjmować podwojonej dawki leku w celu zrównoważenia dawki pominiętej.
EnglishDo not inject a double dose to make up for a forgotten single dose.
Nie wstrzykiwać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki pojedynczej.
EnglishSo you put four on this one to make it light up and two on this one to make it light up.
Kładzie się cztery na tym, by go zapalić, a dwa na tamtym by się zapaliło.
EnglishIt would take as many human bodies to make up the sun as there are atoms in each of us.
Do stworzenia słońca potrzebaby tak wiele ludzi, jak wiele jest atomów w ludzkim ciele.
EnglishDo not take a double dose to make up for the forgotten individual doses.
Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętych pojedynczych dawek.
EnglishDo not take a double dose to make up for forgotten individual doses.
Nie należy zażywać podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
EnglishThe dose should never be increased to make up for one or more omitted doses.
Dawka nie powinna nigdy być zwiększana dla uzupełnienia jednej lub więcej ominiętych dawek.
EnglishExports from the ACP countries will only make up a small percentage of its imports.
Wywóz z krajów AKP będzie stanowił tylko niewielki procent realizowanego przez nie przywozu.
EnglishReunified Germany is the economic powerhouse of the 27 countries that make up the Union.
Zjednoczone Niemcy są potęgą gospodarczą wśród 27 krajów tworzących Unię.
EnglishThose employees, however, make up the vast majority of EU citizens.
Ci pracownicy stanowią jednak kolosalną większość obywateli Unii Europejskiej.