EN map
volume_up
{noun}

map
And when you're lost in information, an information map is kind of useful.
Jeżeli jesteśmy zagubieni w informacjach mapa informacji jest użyteczna.
Even the geopolitical map of those countries that are setting up these funds is changing.
Zmienia się nawet geopolityczna mapa krajów, które zakładają takie fundusze.
From this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.

Synonyms (English) for "map":

map

Synonyms (Polish) for "mapa":

mapa

Context sentences for "map" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRemember the 40 dots on the nighttime map that show the hubs of the global economy?
Pamiętajcie o 40 punktach na nocnej mapie pokazujących centra światowej gospodarki.
EnglishSo if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Jeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
EnglishIt was a mash-up that used data that we collected from people, and we put it on our map.
Był to program, który brał dane zebrane od ludzi i umieszczał je na naszej mapie.
EnglishContemporary political map shows that we have over 200 countries in the world today.
Na współczesnej mapie politycznej widać, że istnieje dziś ponad 200 krajów.
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci ikon na mapie.
EnglishIt really puts the Union on the map. It makes it clear that the EU is truly important.
Nadaje Unii rozgłos i jasno daje do zrozumienia, że UE jest naprawdę ważna .
EnglishAnd this was Gene showing the uncle where Atlanta was on the map, where he lived.
Tu Gene pokazuje wujowi, gdzie leży Atlanta, miejsce jego zamieszkania.
EnglishIf we look at the map we see that this island republic is of supreme strategic importance.
Jeśli spojrzymy na mapę zauważymy, że wyspa ta ma ogromne znaczenie strategiczne.
EnglishNevertheless, I am in favour of the attempt to produce the Road Map 2050.
Mimo tego jestem zwolennikiem podjęcia próby opracowania mapy drogowej 2050.
EnglishYou know, I looked at the map; I picked out 17 sites; I figured, no problem.
Wiecie, spojrzałem na mapę, wybrałem 17 miejsc, pomyślałem, bez problemu.
EnglishOnce you have created a map, you can import KML, KMZ or GeoRSS data into your map.
Po utworzeniu mapy możesz zaimportować na nią dane z plików KML i KMZ lub kanałów GeoRSS.
EnglishWe'll map it within hours, have the maps disseminated out to the major universities.
Błyskawicznie wykreślimy mapy, które roześlemy do najlepszych ośrodków.
EnglishYou can print maps and map information that appears in Google Maps.
Możesz drukować mapy i dotyczące ich informacje dostępne w serwisie Mapy Google.
EnglishSo if you keep further down the knowledge map, we're getting into more advanced arithmetic.
Podążając w dół mapy wiedzy, dochodzimy do bardziej zaawansowanej arytmetyki.
EnglishOne mudslide wiped an entire village off the map and killed hundreds.
Jedno z błotnych osuwisk zmiotło z powierzchni ziemi całą wioskę i zabiło setki osób.
EnglishAsking for advice, rather than any possible way that you could just statically organize a map.
Prosząc o radę, a nie jakikolwiek sposób, na to jak statycznie stworzyć mapę.
EnglishSo, various ways to map and tag are also the work of many designers nowadays.
Tak więc, różne sposoby na mapowanie i znakowanie to zajęcie wielu współczesnych projektantów.
EnglishAs you can see on this map, Russia is still the largest country in the world.
Jak widzicie na mapie, Rosja jest wciąż największym krajem świata.
EnglishThe area currently displayedin the map is show as a purple box in the overview map.
Obszar aktualnie widoczny na mapie jest oznaczony na mapie ogólnej za pomocą fioletowej ramki.
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as markers on the map itself.
Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w lewym panelu strony oraz w postaci znaczników na mapie.