"marital status" translation into Polish

EN

"marital status" in Polish

EN marital status
volume_up
{noun}

marital status
Mój stan cywilny: _____.
I think it is vital that we have a framework to prevent exploitation of people because of their religion, age, disability, education or marital status.
Uważam, że kluczowe znaczenie dla nas mają ramy przeciwdziałania wykorzystywaniu ludzi z uwagi na ich wyznanie, wiek, niepełnosprawność, wykształcenie czy stan cywilny.

Similar translations for "marital status" in Polish

marital adjective
status noun
Polish

Context sentences for "marital status" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishmatters of marital or family status
sprawy związanych ze stanem cywilnym i sytuacją rodzinną,
EnglishOnce back in Slovakia, you will have to get any official documents proving your marital status updated, on the basis of your Italian marriage certificate.
Po powrocie do Słowacji będziecie musieli wystąpić o uwzględnienie we wszelkich urzędowych dokumentach faktu zawarcia przez was małżeństwa, na podstawie włoskiego aktu małżeństwa.
EnglishIt is vital we look at the effect the gender pay gap has on pensions for women; in many cases, a woman's right to a pension results from her marital status.
Istotne jest, abyśmy przyjrzeli się, jaki wpływ na emerytury dla kobiet mają różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; w wielu przypadkach ich prawo do emerytury wynika ze stanu cywilnego.
EnglishClearly any information concerning the marital status of a Head of State should be in the public domain.
To, co we Francji dzieje się w blasku fleszy, w Rosji jest owiane tajemnicą, a przecież oczywistym jest, że informacje o stanie cywilnym głowy państwa zwyczajnie należą się społeczeństwu.