"medication" translation into Polish

EN

"medication" in Polish

EN medication
volume_up
{noun}

medication (also: drug, medicine)
when you are receiving medication such as warfarin, to prevent your blood clotting.
jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwzakrzepowy, np. warfarynę,
If more than 3 hours pass, discard the medication and prepare a new injection.
Jeśli upłynie więcej niż 3 godziny, wyrzucić lek i przygotować nową dawkę do wstrzyknięcia.
For each medication chamber there is a corresponding colour coded control disc:
Do każdej komory na lek przyporządkowane są dyski kontrolne oznaczone odpowiednimi kolorami:
medication (also: cure)
In patients not fully healed within this time, the medication is continued at the same dose for another two weeks.
U pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, należy kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne dwa tygodnie.
The ulcer usually heals within 4 weeks, but in patients not fully healed within this time, the medication may be continued at the same dose for another 4 weeks.
Owrzodzenia zwykle goją się w ciągu 4 tygodni, jednak u pacjentów, u których w tym okresie nie uzyskano wyleczenia, można kontynuować kurację tą samą dawką przez kolejne 4 tygodnie.
medication

Synonyms (English) for "medication":

medication
medic

Context sentences for "medication" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo other source of drinking water should be available during the medication period.
W okresie leczenia zwierzęta nie powinny mieć dostępu do innych źródeł wody do picia.
EnglishThe overall use of analgesic medication was similar in both study groups.
Całkowite zużycie leków przeciwbólowych było podobne w obu grupach badanych.
EnglishHe had metastases in his right buttock, and he couldn't sit even with medication.
Miał przerzuty w prawym pośladku i nie mógł siedzieć, nawet na lekach.
EnglishThe importance to report medication errors, and their causes and consequences.
Konieczność zgłaszania błędów w leczeniu, ich przyczyn i konsekwencji.
Englishif you are taking or have recently taken anticoagulant medication (see “Taking other
jeśli pacjent zażywa lub ostatnio zażywał leki przeciwzakrzepowe (patrz „ Stosowanie leku
EnglishIn patients who continue to take NSAID medication healing is delayed.
W przypadku pacjentów, którzy nadal przyjmują NLPZ, wyleczenie jest opóźnione.
EnglishAnd the green line is treatment with psycho-social counseling only, without medication.
Objawy praktycznie ustąpiły, a stres psychosocjalny wyraźnie zmalał, co można wyjaśnić.
EnglishNo other source of drinking water should be available during the medication period.
W trakcie leczenia ptaki nie mogą mieć dostępu do innych źródeł wody.
EnglishNo other source of drinking water should be available during the medication period.
W okresie leczenia ptaki nie mogą mieć dostępu do innych źródeł wody.
EnglishTherefore, you should be careful until you are used to any effect the medication might have.
Dlatego należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku.
EnglishAfter Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Gdy Justin dostał leki przeciwpadaczkowe, zmiana była niesamowita.
EnglishEnsure the food or treat containing the medication is completely consumed.
Upewnić się, że pokarm zawierający tabletkę został w całości zjedzony.
EnglishFluctuations happen when the effects of the medication wear off and symptoms re-emerge.
Fluktuacje występują, gdy działanie leku ulega osłabieniu i objawy pojawiają się ponownie.
EnglishA reaction to the medication the clinic gave me for my depression left me suicidal.
W reakcji na leki antydepresyjne zaczęłam myśleć o samobójstwie.
EnglishIf co-medication is considered necessary, caution is advisable.
W przypadku konieczności jednoczesnego podawania tych leków, zaleca się ostrożność.
Englisheaten, it’s OK to lie down if you wish, and to take any other medication you need.
się położyć i przyjąć inne leki, jeśli istnieje taka potrzeba.
EnglishAn example of a medication record is also included (see Annex Part III).
Dołączono także przykładowy zapis leczenia (patrz Aneks Część III).
EnglishDo not interrupt your medication without first talking to your doctor.
Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
EnglishAlternatively Solacyl can also be administered with the drinking water as pulse medication.
Ewentualnie, preparat Solacyl można podawać również z wodą pitną jako leczenie uderzeniowe.
EnglishIn patients who continue to take NSAID medication healing is delayed.
U pacjentów, którzy stosują przewlekle NLPZ, gojenie jest opóźnione.