"medicine" translation into Polish

EN

"medicine" in Polish

EN medicine
volume_up
{noun}

medicine (also: drug, medication)
if you use the medicine rifampicin (a medicine used in certain infection disease).
Jeżeli pacjent zażywa lek ryfampicynę (lek stosowany w niektórych chorobach zakaźnych).
if you use the medicine rifampicin (a medicine used in certain infection disease).
Jeżeli pacjent zażywa lek rifampicynę (lek stosowany w niektórych chorobach zakaźnych).
'Ask your doctor for x medicine for breast cancer or y medicine for cystitis.'
"Zapytaj Twojego lekarza o lek X przeciwko nowotworowi piersi lub lek Y przeciwko zapaleniu pęcherza”.
medicine (also: practice of medicine)
In fact, the whole era of laboratory medicine is completely changing.
W rzeczywistości medycyna laboratoryjna zmienia się całkowicie.
Regenerative medicine is an extraordinarily simple concept that everybody can understand.
Medycyna regeneracyjna jest niezwykle prostym zagadnieniem, które każdy potrafi pojąć.
It was wise doctors and advanced medicine and surgeons who knew what to do with their hands.
To mądrzy lekarze i zaawansowana medycyna i chirurdzy, którzy wiedzieli co robić.
medicine (also: cure, remedy)
A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.
Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.
It's taking a medicine that really works and diluting it down well beyond Avogadro's limit.
Bierze się skuteczne lekarstwo i rozcieńcza poza stałą Avogadra. i rozcieńcza poza stałą Avogadra.
Now we can be treated by smart medicine.
Możemy być leczeni przez inteligentne lekarstwo.

Context sentences for "medicine" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishAerius oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Aerius roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishAzomyr oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Azomyr roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishAnd when you buy medicine, you won't be buying a drug that's used for everybody.
A kiedy będziecie kupować lekarstwa, nie będziecie kupować leku "dla każdego".
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishThe record of Yondelis's designation as an orphan medicine is available here.
Informacja na temat oznaczenia Yondelis jako leku sierocego dostępna jest tutaj.
EnglishThalidomide Celgene is a medicine containing the active substance thalidomide.
Preparat Thalidomide Celgene jest lekiem zawierającym substancję czynną talidomid.
EnglishThey should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.
Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.
EnglishAsk your child's doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza pediatry lub farmaceuty.
EnglishThe active substance in Inovelon, rufinamide, is an anti-epileptic medicine.
Substancja czynna preparatu Inovelon, rufinamid, jest lekiem przeciwpadaczkowym.
EnglishDo not reduce your dose or stop your medicine unless your doctor tells you to.
Nie należy zmniejszać dawki lub przerywać leczenia, o ile nie zalecił tego lekarz.
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Wolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.
EnglishPregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.
Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
EnglishThe medicine is given by slow intravenous injection (into a vein) over one minute.
Preparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty.
EnglishRaptiva is a medicine containing efalizumab, made by means of biotechnology.
Raptiva jest lekiem zawierającym efalizumab, wyprodukowany metodą biotechnologii.
EnglishThe active substance in TOVIAZ, fesoterodine, is an anticholinergic medicine.
Substancja czynna preparatu TOVIAZ, fezoterodyna, jest lekiem antycholinergicznym.
EnglishZYPREXA VELOTAB is a medicine that contains the active substance olanzapine.
Preparat ZYPREXA VELOTAB jest lekiem, który zawiera substancję czynną olanzapinę.
EnglishBreast-feeding Breast-feeding is not recommended during treatment with this medicine.
Karmienie piersią Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania tego leku.
EnglishThis risk of developing blood clots is not affected by how long you use the medicine.
Ryzyko powstawania skrzeplin krwi nie jest uzależnione od czasu stosowania leku.