EN mend
volume_up
{noun}

1. general

2. "darned"

mend (also: darn)
volume_up
cera {f} (w krawiectwie)

3. "stitched"

mend

4. "patched"

mend (also: lath, mark, marking, patch)

Context sentences for "mend" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA doctor sits beside him, whose quick steady hand may mend a bone, or stem the life-blood's flow.
Obok niego siedzi lekarz, który wprawną ręką składa złamaną kość lub tamuje krwotok.
EnglishWe have some fences we need to mend and we need to try to re-establish confidence in what it is that we want to establish in the Arctic.
Mamy pewne sprawy, które musimy uregulować. Musimy czynić próby odbudowy zaufania do tego, co pragniemy ustanowić w Arktyce.
EnglishBut the closure of the border by France to Italian trains, and Danish demands to mend Schengen shows it is in crisis.
Jednak zamykanie przez Francję granicy przed włoskimi pociągami i wnioski Danii o usprawnienie Schengen pokazują, że obszar ten został dotknięty kryzysem.
Englishto mend one's ways
Englishto be on the mend
Englishto be on the mend
EnglishIn a sense we are using this MRL review as a bit of a 'patch and mend' for a major problem that is under the radar but which we are all very aware of.
W pewnym sensie traktujemy ten przegląd wartości NDP jako "łatanie dziury” w przypadku poważnego problemu, który jest jeszcze odległy, ale z którego wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę.
EnglishAnd they delivered it into the hand of the workmen that had the oversight of the house of Jehovah; and the workmen that wrought in the house of Jehovah gave it to mend and repair the house;
I oddali je w ręce rzemieślników, przełożonych nad robotą domu Pańskiego, a oni je wydawali na robotników, którzy robili w domu Pańskim, naprawiając i utwierdzając dom.