"mistaken" translation into Polish

EN

"mistaken" in Polish

EN mistaken
volume_up
{adjective}

mistaken (also: erroneous, faulty, incorrect, wrong)
volume_up
błędny {adj. m}
So the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
Więc pomysł, że rozmieściliśmy wojsko w odpowiedzi na ataki talibów jest błędny.
Clearly, that view would not be completely mistaken.
Pogląd ten nie byłby wcale taki błędny.
If that belief turns out to be mistaken, it will make a difference.
Jeśli to przekonanie okaże się błędne, będzie to robiło różnicę.

Synonyms (English) for "mistaken":

mistaken

Context sentences for "mistaken" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
Protestowali przeciwko błędnej i antysocjalnej polityce antykryzysowej.
EnglishParliament is mistaken in calling for automatic, more severe sanctions.
Parlament niesłusznie wzywa do nałożenia automatycznych, ostrzejszych sankcji.
EnglishHowever, unfortunately, she is mistaken in saying we are unanimous on this.
Ale niestety, myli się ona, mówiąc o tym, że mówimy jednym głosem.
EnglishWe are now paying for mistaken judgments within the European Union institutions.
Teraz płacimy za błędne opinie instytucji Unii Europejskiej.
EnglishI believe it defined it very clearly back in 2003, if I am not mistaken.
Jeżeli się nie mylę, to określił on to bardzo wyraźnie z 2003 roku.
EnglishLadies and gentlemen, we are completely mistaken if we do not take more resolute action.
Panie i panowie! Będzie wielkim błędem, jeżeli nie podejmiemy bardziej zdecydowanych działań.
EnglishThe fiscal deficit is, if I am not mistaken, 12.9% of GDP for the moment.
Obecnie, jeśli się nie mylę, deficyt budżetowy wynosi 12,9 % PKB.
EnglishDo not be mistaken, this is not about waging a war of flags.
Nie chcę zostać źle zrozumiana - tu nie chodzi o prowadzenie wojny na flagi.
EnglishMrs van den Burg, unless I am mistaken I do not think that you read out the correct text.
Pani poseł van den Burg! O ile się nie mylę, to moim zdaniem zacytowała pani niewłaściwy tekst.
EnglishIf I am not mistaken, Mr Schulz would like to table an amendment.
Przewodniczący Schulz chciałby, o ile się nie mylę, zgłosić poprawkę.
EnglishIf that belief turns out to be mistaken, it will make a difference.
Jeśli to przekonanie okaże się błędne, będzie to robiło różnicę.
EnglishSome MEPs are mistaken when they proclaim that 'the Europe of health is now a reality'.
Niektórzy posłowie do PE mylą się, kiedy twierdzą, że "obecnie Europa zdrowia stała się rzeczywistością”.
EnglishThose were the effects of the mistaken policy of the 1970s and 1980s.
Takie były skutki błędnej polityki lat 70-tych i 80-tych.
EnglishWe keep hearing the same thing over and over again and that is the main problem - they are mistaken!
Słyszymy w kółko to samo i to jest główny problem - oni się mylą.
EnglishThe Commission is gravely mistaken in thinking that South Stream is not a rival project to Nabucco.
Komisja się głęboko myli uznając, że South Stream nie jest projektem konkurencyjnym wobec Nabucco.
EnglishIf anybody thinks it can continue like that in the 21st century then they are simply terribly mistaken.
Jeśli ktoś myśli, że te liczby mogą nadal tak rosnąć w XXI wieku to po prostu okrutnie się myli.
EnglishThe amendments tabled here in this House are profoundly mistaken.
Poprawki przedstawione w tej Izbie są zupełną pomyłką.
EnglishThey are doing so out of mistaken, short-sighted self-interest.
Robią to w swoim źle pojętym, krótkowzrocznym interesie.
EnglishHowever, those people who want to portray the real situation in Ukraine in a different light are mistaken.
Jednakże osoby, które chcą oddać rzeczywistą sytuację na Ukrainie w innym świetle są w błędzie.
EnglishCould it be that in this case they are the ones who are mistaken and not the rest of humanity?
Być może to oni się mylą a nie reszta ludzkości?