"mom" translation into Polish

EN

"mom" in Polish

volume_up
mom {noun}
PL

"mowa" in English

EN mom
volume_up
{noun}

mom (also: mother, mummy, ma, mam)
Her mom was the spokesmodel for this perfume company... but then she got old and they fired her.
Jej mama była rzeczniczką kompanii perfumeryjnej... ale zestarzała się i ją wywalili.
Because it's not anymore Mom, Dad, the flowers and the bees, and then there's the baby.
To nie jest już mama, tata, kwiatki i pszczoły i dziecko gotowe.
But I want them to play; as a mom, I want them to play, like, real-world play.
Chcę, żeby się bawili, jako mama, w prawdziwym świecie.
mom (also: mam, mum, mammy, mama)
So a hundred surgeries later, he looks at his mom and says, "Mom, please pray for me.
Więc jakieś sto operacji później, patrzy na mamę i mówi: „Mamusiu, proszę módl się za mnie.

Context sentences for "mom" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere has not been a decade of television without a definitive, dominant TV mom.
Nie było dziesięciolecia w telewizji bez stanowczej, dominującej telewizyjnej matki.
EnglishIt was all due to this woman, Sister Mary Marastela, also known as my mom.
A to wszystko z powodu tej kobiety: siostry Marii Marasteli, czyli mojej mamy.
EnglishOK, take these home, have your mom or dad sign them, I'll see what I can do.
OK, weźcie je zatem do domu, dajcie do podpisu rodzicom, a ja zobaczę co się da zrobić.
EnglishI was building a ramp for my mom`s wheelchair... and Father Moore came by to visit.
Budowałem podjazd na wózek inwalidzki dla mojej mamy... i Ojciec Moore przyszedł z wizytą.
EnglishThere were big welts all over my mom's kitchen cabinet; the air was the just full of black smoke.
Na szafkach mojej mamy były ogromne ślady, w powietrzu pełno było czarnego dymu.
EnglishSo the Awesome story: It begins about 40 years ago, when my mom and my dad came to Canada.
Ta wspaniała historia zaczęła się 40 lat temu, kiedy moi rodzice przyjechali do Kanady.
EnglishFrom the day Mom died...... you've done nothing but push me out of your life.
Od dnia jej śmierci... bez przerwy mnie od siebie odpychasz.
EnglishWhen Tony was 16 years old, one day, one moment, "It was mom's gun.
Kiedy Tony miał 16 lat, pewnego razu... "'To był pistolet mojej mamy.
EnglishShortly after, my parents got separated, and I came to Turkey with my mom.
Urodziłam się w Strasbourgu, we Francji w Tureckiej rodzinie.
EnglishThe first thing I thought about was my mom, who was crying over beside me.
Najpierw pomyślałam o mojej mamie, która płakała obok mnie.
EnglishSo my feminism is very indebted to my mom's, but it looks very different.
Więc mój feminizm zawdzięczam mamie ale wygląda to inaczej.
EnglishThe minute you stopped taking responsibility for anything since Mom died.
Bo od śmierci mamy jesteś beznadziejnie nieodpowiedzialna.
EnglishI mean, when I was a first-year student in law school, my mom's business had collapsed, so I was supporting her.
Kiedy studiowałam na pierwszym roku, biznes mamy zbankrutował, więc jej pomagałam.
EnglishI don't even know what happens on my mom's side, because she's from Cuba and I don't have that many things.
Nawet nie znam historii rodziny mojej mamy, ponieważ przyjechali z Kuby i nie mieli zbyt wiele.
EnglishCP: I got out of Mom's, and I'm back in school right now.
CP: Wyniosłem się od mamy i wróciłem do szkoły.
EnglishAnd my brother and I started to pick it, and our hands were startin' to bleed, and then -- "Mom!"
No i mój brat i ja zaczęliśmy zbierać.
EnglishThe daughter's marriage is very special to the mom.
Małżeństwo córki jest dla matki czymś wyjątkowym.
EnglishWhen a male dolphin leaves Mom, it will often join up with another male and form an alliance, which may last for decades.
Kiedy samiec opuszcza matkę, często przyłącza się do innego samca tworząc pakt mogący trwać dziesiątki lat.
EnglishMOM Park B 3 HU-1123 Budapest +36-1-457-8500
MOM Park B 3 HU- 1123 Budapest +36- 1- 457- 8500
EnglishYeah, she was so good to Hee - chul's mom.
Taa, ona była taka dobra dla matki Hee-chul' a.