"moon" translation into Polish

EN

"moon" in Polish

PL

"my" in English

volume_up
my {pron.}
EN

EN moon
volume_up
{noun}

1. general

moon (also: month)
He appointed the moon for seasons: The sun knoweth his going down.
Uczynił miesiąc dla pewnych czasów, a słońce zna zachód swój.
before the sun, and the light, and the moon, and the stars, are darkened, and the clouds return after the rain;
Pierwej niż się zaćmi słońce, i światło, i miesiąc i gwiazdy, a nawrócą się obłoki po dżdżu.
And the sun stood still, and the moon stayed, Until the nation had avenged themselves of their enemies.
I zastanowiło się słońce, a miesiąc stanął, aż się lud pomścił nad nieprzyjacioły swymi.

2. astronomy

moon (also: satellite)
That's probably this place, which is a moon of Jupiter, Europa.
Jest nim ten księżyc Jowisza, Europa. ~~~ Jest nim ten księżyc Jowisza, Europa.
And the Moon and the reflection on the Moon will have a secure place in your heart.
Księżyc będzie mieć bezpieczne miejsce w waszych sercach.
This one is about the Moon and then the distance to the Earth, in proportion also.
Tutaj jest Księżyc, oraz jego odległość od Ziemi, w odpowiedniej skali.

Synonyms (English) for "moon":

moon

Context sentences for "moon" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
EnglishI was a freshman in college, and this was when we first landed on the Moon.
Byłem na pierwszym roku w college'u i wtedy po raz pierwszy wylądowaliśmy na Księżycu.
EnglishIt shall be established for ever as the moon, And [as] the faithful witness in the sky.
A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;
EnglishBehold, even the moon hath no brightness, And the stars are not pure in his sight:
Oto i miesiącby nie świecił i gwiazdyby nie były czyste w oczach jego:
EnglishHere again, I am referring to what Ban Ki-moon was saying to us this morning.
I tutaj znowu odnoszę się do słów pana Bana Ki-moona, które do nas powiedział dzisiaj rano.
English(Laughter) 16 times farther away than the moon, or four percent of the distance to the sun.
(Śmiech) 16 razy odległość Księżyca od Ziemi... ...4% odległości od Słońca.
EnglishThe ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets correspond to an offset circle.
Droga słońca, księżyca i planet na niebie przedstawiona jest dzięki kołu ekliptyki.
EnglishThey are also offering a trip to go on this whip around the moon, like Apollo 8 was done.
Oferują również wycieczkę dookoła księżyca, jak to zrobiono z Appollo 8.
EnglishComing in closer, picking up Earth, orbit of the Moon, and we see the Earth.
Zbliżając się, szukamy Ziemi. ~~~ Orbita księżyca i widzimy Ziemię.
EnglishIn his days shall the righteous flourish, And abundance of peace, till the moon be no more.
Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje.
EnglishHe hath taken a bag of money with him; He will come home at the full moon.
Worek pieniędzy wziął z sobą; dnia pewnego wróci się do domu swego.
EnglishThe Member States will not exactly be over the moon about all of this.
Państwa członkowskie nie będą zupełnie zachwycone takim stanem rzeczy.
EnglishThis idea has been approved by UN Secretary-General Ban Ki-moon, and I am very proud of that.
Pomysł ten poparł Sekretarz Generalny ONZ - Ban Ki-moon, z czego jestem ogromnie dumna.
English(SV) That is what Ban Ki Moon said today, on World Tuberculosis Day.
(SV) Tak powiedział Ban Ki Moon dziś, w Światowym Dniu Walki z Gruźlicą.
EnglishAnd there is no odyssey to our own moon, much less the moons of Jupiter.
Ani odysei do naszego Księżyca, tym bardziej do księżyców Jowisza.
EnglishParticularly Mars, but also Europa, the small, icy moon around Jupiter.
Na Marsie, ale też Europie, małym, zlodowaciałym księżycu Jowisza.
EnglishPraise ye him, sun and moon: Praise him, all ye stars of light.
Chwalcie go słońce i miesiącu; chwalcie go wszystkie jasne gwiazdy.
EnglishWe also welcome the UN General Secretary Ban Ki-moon's visit to Burma, scheduled for tomorrow.
Popieramy również wizytę w Birmie sekretarza generalnego ONZ, Ban Ki-moona, zaplanowaną na jutro.
EnglishIn fact, you can get it better -- you can get it at 14 times lower if you can find propellant on the moon.
Właściwie to jest nawet lepiej - paliwo znalezione na Księżycu byłoby 14 razy tańsze.
EnglishWe know that on Mars and the Moon there are tons of these structures.
Wiemy, że na Marsie i Księżycu jest wiele takich struktur.